Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: U cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih pandemijom, višom silom odnosno drugim vanrednim događajem, odlaganje plaćanja dugovanog poreza odnosno nedospelih poreskih obaveza, može se odobriti na način i pod uslovima koje utvrdi vlada


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji uređen je i postupak za hitno usvajanje mera iz oblasti poreske politike u cilju ublažavanja posledica koje za privredu i građane mogu nastati usled vanrednih događaja.

Predlogom zakona propisano je da se izuzetno, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih pandemijom, višom silom odnosno drugim vanrednim događajem, odlaganje plaćanja dugovanog poreza odnosno nedospelih poreskih obaveza, može odobriti na način i pod uslovima koje utvrdi vlada, rečeno je u Ministarstvu finansija.

Objašnjavaju da se odredbama Predloga zakona na poseban način uređuje postupak za hitno usvajanje mera iz oblasti poreske politike u cilju ublažavanja posledica koje za privredu i građane mogu nastati usled vanrednih događaja.

"U slučaju potrebe vlada može da donese navedene mere kojima bi se na sistematski način ublažile posledice u odnosu na subjekte koji mogu biti ugroženi usled vanrednih događaja", navodi ministarstvo.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.11.2020.
Naslov: Redakcija