Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU: Predviđeno uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja za IPARD korisnike


Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju neophodno je zbog ispunjenja međunarodnih obaveza i primene zahteva iz odredbi Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD). Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 337-9499/2020-1 od 26. novembra 2020. godine, usvojen je tekst izmena i dopuna Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) koji je zaključen 8. aprila 2016. godine. Izmenama teksta navedenog sporazuma, u Aneksu 2 Okvir interne kontrole u delu D Procedure za avans i garancije, omogućena je isplata avansa kao dozvoljen trošak do 50% javne pomoći koja se odnosi na projekat. Avans podleže bankarskoj garanciji ili ekvivalentnoj garanciji koja odgovara do 110% avansnog iznosa.

Navedenom izmenom Sektorskog sporazuma korisnicima IPARD podsticaja koji do sada nisu imali mogućnost avansnog plaćanja, omogućeno je avansno plaćanje javne pomoći u iznosu do 50%. Razlog za izmenu ovog zakona odnosi se na uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja za IPARD korisnike čime će se obezbediti značajan deo finansijskih sredstava za realizaciju planirane investicije IPARD korisnika, dok će korišćenje avansnog plaćanja uticati na poboljšanje apsorpcije EU finansijskog doprinosa i smanjenje rizika od povraćaja sredstava Evropskoj uniji.

Zbog potrebe usklađivanja sa propisima Evropske unije, ovim zakonom propisuje se i IPARD mera - LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale - veza između aktivnosti za razvoj ruralne ekonomije) za sprovođenje politike ruralnog razvoja kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja od strane lokalnih akcionih grupa, kojom se obezbeđuje usklađivanje sa Sektorskim sporazumom i važan je preduslov za akreditaciju ove mere. Ovim zakonom propisuje se ko sprovodi LEADER meru, definišu se lokalne strategije ruralnog razvoja i lokalne akcione grupe koje su korisnik i primalac sredstava IPARD mere LEADER. Takođe, ovim zakonom propisuje se uspostavljanje i vođenje registra Lokalnih akcionih grupa.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju propisuje se i uvođenje eAgrar, IACS i LPIS sistema za kontrolu plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, čime se Upravi za agrarna plaćanja daje osnov odnosno stavlja u nadležnost uspostavljanje navedenih sistema. Ovi sistemi uvode se sa odloženom primenom i to eAgrar od 1. jula 2022. godine, LPIS od 1. januara 2025. godine i IACS od 1. januara 2027. godine.

eAgrar predstavlja novo informatičko rešenje Uprave za agrarna plaćanja koje će omogućiti efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava (RPG), a kasnije i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Naime, analize trenutnog stanja identifikovale su izazove u trenutnom načinu vođenja RPG-a, koji kasnije utiču i na isplate podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a uzrokovani su pre svega adminitrativno opterećujućim postupcima. RPG kao i povezani postupci (upis, obnova, promena podataka, brisanje) propisani su još 2004. godine, te su mnoga tehnološka, softverska, ali i proceduralna rešenja zastarela. Takođe, ažuran RPG preduslov je za uvođenje IACS sistema za kontrolu plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, čime bi se Republika Srbija uskladila sa propisima Evropske unije.

Ovim zakonom planirano je uvođenje novog informacionog sistema eAgrar u okviru koga će se voditi RPG. eAgrar će se sastojati iz elektronskog portala preko koga će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu, ali i DMS-a (document management system) koji će služiti za obradu primljenih zahteva. Ovim zakonom omogućava se podnošenje elektronskih zahteva za upis u RPG, izmenu podataka, obnovu registracije i brisanje iz RPG-a, kao i uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka, što će značajno olakšati obradu zahteva, a kao krajnji ishod imati ažurniji registar i bržu isplatu podsticaja. Poljoprivrednici će moći da podnose elektronske zahteve samostalno, ili da zatraže pomoć u podnošenju ukoliko je to potrebno (u regionalnim/lokalnim kancelarijama, od strane poljoprivrednih stručnih službi i sl.). Stoga, ovim zakonom predviđa se i da će poljoprivrednici na terenu imati obezbeđenu mrežu podrške (poput regionalnih centara, pozivnog centra, obuka i mentoring poseta), a sve u cilju efikasnije tranzicije na novi sistem.

U cilju usklađivanja sa Zakonom o planskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018) kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije, odnosno upravljanje sistemom javnih politika i srednjoročno planiranje, vrste i sadržina planskih dokumenata, postupak utvrđivanja i sprovođenja javnih politika i obaveza izveštavanja o sprovođenju planskih dokumenata, ovim zakonom uskladiće se odredbe koje se odnose na donošenje strateških i planskih dokumenata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pored navedenog, u cilju povećanja efikasnosti sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje i s tim u vezi potrebe smanjenja vremena obrade zahteva ovim zakonom propisuje se i obavezna dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za IPARD podsticaje.

Izvor: Iz Obrazloženja Nacrta zakona, 09.09.2021.