Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Sve buduće nabavke moraće da budu realizovane elektronski


Kompanije od početka jula na javnim nabavkama učestvuju po novim pravilima. Počela je primena izmenjene regulative. Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 - dalje: Zakon) usvojen je krajem prošle godine, a nova praksa trebalo bi da pojednostavi i pojeftini učešće u državnim narudžbinama. Samo 2019. godine kroz javne nabavke u Srbiji je potrošeno 440,5 milijardi dinara, odnosno nešto više od osam odsto bruto domaćeg proizvoda.

Važe novi pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje, pa se ne sprovodi nabavka za dobra i usluge do milion dinara i radove do tri miliona dinara. Spremnost da učestvuju kompanije sada dokazuju izjavom o ispunjenosti kriterijuma. Ona je preliminarni dokaz da firma ispunjava sve nužne zahteve. Obavezu dokazivanja svežim dokumentima i uverenjima na kraju ima samo izabrani ponuđač.

Zakon sada prepoznaje i potrebu za javnom nabavkom - partnerstvo za inovacije. O njoj se razmišlja kada valja nabaviti dobra, usluge ili radove koji nisu dostupni na tržištu. Sve buduće nabavke moraće da budu realizovane u potpunosti elektronskim putem preko portala javnih nabavki. Preko njega će se sprovoditi sva komunikacija i razmena podataka u postupcima nabavki. Ponuđači mogu tako da postavljaju pitanja naručiocu, ali i podnose zahtev za zaštitu prava. Preko portala će se elektronski otvarati ponuda.

- Najveći naručioci nabavki su republička javna preduzeća, koja su potrošila 128 milijardi dinara, zdravstvene i socijalne ustanove sa 90 milijardi dinara, a slede lokalne samouprave sa 67 milijardi dinara i lokalna javna preduzeća sa 65 milijardi dinara - objašnjava Jasmina Marković, predsednica Udruženja ponuđača. - Reč je o novcu svih građana poreskih obveznika. Dosadašnja neadekvatna primena zakona dovodila je do ograničavanja konkurencije, demotivisanja ponuđača i smanjenja poverenja u pravni sistem. Veća konkurencija u nabavkama donosi bolji kvalitet uz niže cene, ali je u prošloj godini prosečan broj ponuđača u postupcima bio tek 2,5, što je najniže u poslednjih sedam godina i najniži prosek među zemljama regiona. O potrebi jačanja poverenja u sistem dovoljno govori i da su mnogi naručioci požurili da pokrenu nabavke pre 1. jula, po starom Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Zakon ne važi u svim situacijama. Izuzeci su mogući u slučaju ugovora koji se dodeljuju "džoint venčer" (zajednički poduhvat) ili sektorskom naručiocu koji je sastavni deo zajedničkog poduhvata. Ne važi ni za nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, usluge civilne odbrane, civilne zaštite i usluge sprečavanja opasnosti, koje pružaju neprofitne organizacije, odnosno udruženja.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 07.07.2020.
Naslov: Redakcija