Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG UREDBE O OBLASTIMA NAUČNIH I DRUGIH ISTRAŽIVANJA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLJE I O POSTUPKU I USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA TA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNO SA STRANIM LICIMA ILI ZA POTREBE STRANIH LICA: Nakon kritika Nacionalnog konventa o EU i predstavnika naučne zajednice i građanskog društva Ministarstvo odbrane povuklo iz procedure Predlog uredbe


Predlog uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za ta istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica prema kojoj bi sva naučna istraživanja finansirana iz inostranstva morala da dobiju saglasnost Ministarstva odbrane, povučen je.

Na sastanku s predstavnicima Nacionalnog konventa o EU, koji je prvi i obelodanio sporne odredbe dokumenta, ministar odbrane Zoran Đorđević dogovorio se da će zajednički raditi na usavršavanju Uredbe, pre nego što ona ode u Vladu na usvajanje.

U Ministarstvu odbrane kažu da su se sagovornici saglasili da postoji potreba da se navedene naučne oblasti dodatno normativno urede.

- Dao sam zadatak svojim saradnicima da uzmu u obzir stavove predstavnika civilnog društva. Pokušaćemo da pronađemo rešenje koje će biti u najboljem interesu za našu državu, naučnoistraživačku zajednicu i građane - naglasio je ministar Đorđević.

Iz Ministarstva saopštavaju da je koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Nataša Dragojlović istakla da je uverena da će Ministarstvo odbrane i ubuduće prepoznavati i uvažavati stavove nevladinog sektora i da će se, kao i do sada, argumentovanim dijalogom dolaziti do kvalitetnih rezultata.

Prema rečima Milana Antonijevića iz YUCOM-a, dogovor sa Ministarstvom odbrane je pozitivan pomak, jer je potrebno da se prvenstveno razmišlja o naučnoj zajednici, o projektima koji se sprovode i u okviru EU.

- Dogovoreno je da se u ovom trenutku ne ide na usvajanje te uredbe, već da se u daljim konsultacijama, i sa civilnim društvom i sa naučnom zajednicom, to pitanje na drugačiji način reši, odnosno da se u meri u kojoj je to neophodno štite državni interesi, ali da se u mnogo većoj meri govori o tome da se sloboda izražavanja, sloboda autonomije univerziteta i neka druga prava koja mogu biti ugrožena tom uredbom ne krše na taj način - ocenio je Antonijević.

Predlog uredbe predviđao je da svi naučnici koji na projektu imaju i strance ili su finansirani iz međunarodnih izvora moraju da dobiju saglasnost Ministarstva odbrane, a sve u cilju bezbednosti zemlje. Naučnici su se, međutim, odmah pobunili, jer je tekst predviđao gotovo sve nauče oblasti - od fizike, preko medicine, do sociologije. Od svih naučnih projekata u našoj zemlji, čak 35 odsto je finansirano iz inostranstva.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. M., 08.04.2017.
Naslov: Redakcija