Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANJE SOLARNIH PANELA OTVOREN DO 1. OKTOBRA 2021. GODINE: Prijave mogu da podnesu jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), kao i gradske opštine i one mogu konkurisati samo sa jednim Programom


Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća, odnosno ugradnju solarnih panela. Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 50 miliona dinara.

Prijave mogu da podnesu jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), kao i gradske opštine i one mogu konkurisati samo sa jednim Programom, piše u pozivu.

Program koji finansira Ministarstvo konkretno obuhvata:

1. ugradnju solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe;

2. izradu neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.

Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji dodeljuje Ministarstvo po jedinici lokalne samouprave (JLS) iznosi do 100 odsto planiranih budžetskih sredstava JLS za ovu namenu, a ne može biti veći od 5.000.000 dinara po lokalnoj samoupravi.

Udeo građana u finansiranju pojedinačnih projekata energetske sanacije porodičnih kuća iznosi minimalno 50 odsto, dok subvencionisani deo sredstava podsticaja, do 50 odsto, pokrivaju JLS i Ministarstvo.

Kao kriterijume za izbor Ministarstvo je propisalo:

1. spremnost Programa za realizaciju;

2. procenat učešća u finansiranju programa;

3. prethodna iskustva u sprovođenju aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti u stambenom sektoru;

4. razvijenost jedinice lokalne samouprave u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 1. oktobra 2021. godine do 15.00 časova.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 03.09.2021.
Naslov: Redakcija