Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA (SOLARNI PANELI) KOJI SPROVODE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KAO I GRADSKE OPŠTINE: Rok za podnošenje prijava 1. oktobar 2021. godine


JAVNI POZIV

za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21 (u daljem tekstu: Javni poziv)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

• U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini (Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini, “Službeni glasnik RS”, broj 9/21 i 32/21), koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike, gde je u poglavlju V. stav 4. predviđeno da će u toku 2021. godine biti raspisan javni poziv za jedinice lokalne samouprave za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća, koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte;

• Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine;

• Datum objavljivanja u dnevnom listu “Politika” 3. septembar 2021. godine.

• Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar 2021. godine do 15 časova. Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 15 časova, 1. oktobra 2021. godine.

• Odluka o izboru Programa biće objavljena na internet stranici Ministarstva, 
link https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

• Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: fondpaneli@mre.gov.rs 

• Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva.

TEKST JAVNOG POZIVA

Prilog 1 - Prijavni obrazac

Prilog 2 - Obrazac programa

Prilog 3 - Izjava o načinu finansiranja programa

Prilog 4 - Kriterijumi i način bodovanja za ocenu prijave

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 03.09.2021.
Naslov: Redakcija