Zastava Bosne i Hercegovine

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Da jedan član kriznih štabova na svim nivoima ubuduće bude i sudija, da se zaposlenima u pravosuđu obezbedi zaštitna oprema i da na posao ne dolaze oni čije prisustvo nije neophodno


Društvo sudija Srbije primilo je k znanju zaključak Visokog saveta sudstva donet u cilju zaštite zdravlja građana koji dolaze u sudove, zaposlenih u pravosuđu i nosilaca pravosudnih funkcija u uslovima epidemije zarazne bolesti COVID-19.

U zgradama sudova dnevno boravi znatan broj zaposlenih, ponekad, zavisno od suda do suda, i više desetina pa i stotina, a pored toga, kroz sudske zgrade dnevno prolazi veliki broj građana, pa se sudske zgrade ne razlikuju od drugih objekata od javnog značaja za koje nadležni organi lokalnih samouprava donose konkretne protivepidemijske mere, u skladu sa načelom primarne uloge lokalnih zajednica uređeno članom 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Istovremeno, istim zakonom propisano je da se upravljanje rizikom od katastrofa zasniva na međusobnoj koordinaciji i usklađenim procedurama i planovima delovanja svih institucija i subjekata i vrši se uz međusektorsku saradnju i partnerstvo (član 4. stav 2).

Međutim, pored obavezivanja predsednika sudova čije je sedište u lokalnoj samoupravi u kojoj je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju zbog širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19, Visoki savet sudstva bi trebalo da konkretno ukaže predsednicima svih sudova, shodno članu 8. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020), da bez odlaganja organizuju rad sudova kako u skladu sa odlukom o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti u toj lokalnoj samoupravi, tako i u skladu sa odlukama nadležnih republičkih organa i nadležnih organa lokalne samouprave na čijem području se nalaze objekti sudova, sve u cilju preventivnog delovanja radi suzbijanja širenja epidemije.

U tom smislu naročito treba imati u vidu da je u većini sudova u zemlji, u najvećem broju sudnica i kancelarija, držanje fizičke distance od 2 metra, čak samo između zaposlenih, fizički neizvodljivo (zbog male površine prostorija u kojima se posao obavlja, kao i sudnica u kojima, osim zaposlenih, redovno prisustvuju i stranke u postupku, njihovi zastupnici, sudski veštaci, tumači i publika). Takođe, u letnjem periodu rad bez upotrebe centralnih klima uređaja (za koje je naučno dokazano da šire viruse) u tim istim prostorijama bio neizvodljiv. Društvo sudija ponovo podseća da je poslodavac taj koji je dužan da zaposlenom obezbedi sigurnost na radu, te je stoga poslodavac, a ne zaposleni, dužan da zaposlenom obezbedi maske, dezinfekciona i druga sredstva što zahteva izdatak od najmanje 2.300 dinara samo za zaštitne maske, jer bi se u suprotnom zaposlenom efektivno umanjivala zarada za taj iznos.

Stoga, Društvo sudija Srbije ponovo apeluje i podseća na neophodnost i svrsishodnost da Visoki savet sudstva:

  • Zahteva da član kriznog štaba Republike i lokalnih samouprava bude i sudija-predstavnik Visokog saveta sudstva, čija bi dužnost bila da prilikom odlučivanja o merama zaštite, u cilju njihove izvodljivosti i efikasnosti, ukazuje na specifičnosti funkcionisanja konkretnih sudova i zakonske procedure
  • Preduzme sve potrebne mere (komunikacija sa Ministarstvom pravde, predsednicima sudova i slično) kako bi se onim zaposlenima koji dolaze na rad obezbedile zaštitne maske, dezinfekciona sredstva i po potrebi i druga zaštitna opremu u okviru rada u zgradi suda
  • Preporuči predsednicima svih sudova da rad u sudu, uz očekivanje ostvarenja rezultata približno uobičajenih kao i kada nema pandemije, organizuju na taj način što bi svi zaposleni i sudije čije stalno prisustvo na radnom mestu nije neophodno (sudijski pripravnici, sudijski pomoćnici, sudije koje nemaju zakazana ročišta ili odlučuju o pravnim lekovima) radili od kuće, i u sudsku zgradu dolazili po potrebi nedeljno radi zakazivanja i održavanja neophodnih ročišta, ekspedovanja odluka, zaduživanja novim predmetima, rešavanja pošte i obavljanja drugih administrativnih poslova koji ne trpe odlaganje.

Društvo sudija Srbije naročito ukazuje na potrebu da Visoki savet sudstva ubuduće redovno prati funkcionisanje svakog suda pojedinačno, reaguje pravovremeno i sveobuhvatno u ovoj kriznoj situaciji, uz pojačanu kontrolu primene propisanih mera u cilju zaštite zdravlja građana i zaposlenih u pravosuđu.

Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 07.07.2020.
Naslov: Redakcija