Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Novi Zaključak o radu sudova na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je proglašena vanredna situacija


 

Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Branislava Goravica, Aleksandar Paptić, Ivan Jovičić, Matija Radojičić i Slavica Milošević Gazivoda, izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija, na osnovu člana 31. stav 1. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017, 7/2018 i 69/2018), na sednici održanoj dana 06.07.2020. godine, doneo je

 

ZAKLjUČAK

 

I

 

OBAVEZUJE SE predsednik suda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID – 19, da organizuje rad suda u skladu sa odlukom o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID – 19 na teritoriji te jedinice lokalne samouprave.

 

II

 

Potrebno je da predsednik suda pored odluke o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID– 19 koristi i Instrukcije za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja virusa SARS-CoV-2 od 04.05.2020. godine Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Beograda, koje su u prilogu ovog zaključka.

 

III

 

Način organizacije rada suda iz stava I i II ovog zaključka traje do donošenja odluke o ukidanju vanredne situacije.

 

IV

 

Predsednik suda je dužan da obavesti Visoki savet sudstva o odluci o načinu rada suda u skladu sa stavom I i II ovog zaključka.

 

V

 

Stavlja se van snage Zaključak Visokog saveta sudstva broj: 021-00-76/2020-01 od 30.06.2020. godine.

 

PREDMET: INSTRUKCIJA ZA RAD SUDOVA U SKLOPU PRIMENE MERA PREVENCIJE ŠIRENjA VIRUSA SARS-CoV-2

 

U skladu sa merama Republičkog štaba za vanredne situacije o ponovnom početku rada pojedinih javnih ustanova, donosimo predlog neophodnih mera prevencije za sprečavanje širenja virusa SARS-CoV-2 (korona virus) vezano za rad sudova:

 

1. Pre početka rada, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija.

 

2. Pre korišćenja vode za piće u objektu, otvoriti sve slavine i pustiti da voda ističe sve dok se ne ispusti cela zapremina vode u cevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike (izgubi eventualno prisutnu boju i mutnoću i ustali joj se temperatura). U slučaju da je voda izmenjenih karakteristika i nakon detaljnog ispiranja, potrebno je obratiti se Korisničkom centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" na tel.: 3 606 606, ili Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd na tel.: 20 78 634, 20 78 636.

 

3. Na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku.

 

4. Nošenje lične zaštitne opreme (rukavice i maske) je obavezno za sve zaposlene i posetioce suda. Maska za lice mora dobro da prijanja na nos i usta.

 

5 Obavezna je provera temperature ručnim daljinskim meračima svim zaposlenima i svim posetiocima pre ulaska u objekat. Sve osobe sa evidentiranom povišenom temperaturom trenutno udaljiti iz objekta i uputiti na dalji tretman u skladu sa važećim epidemiološkim algoritmom.

 

6. U toku rada je neophodno održavanje socijalne distance između svih prisutnih osoba - zaposlenih i posetilaca. Broj prisutnih osoba u prostorijama ograničiti na neophodni minimum.

 

7. Sprovesti detaljnu dezinfekciju prostora i opreme nakon svakog korišćenja prostorije, posebno vodeći računa tastaturama i miševima računara, kvakama, ručkama i drugom često dodirivanom inventaru.

 

8. Redovno provetravanje prostorija sprovoditi što je češće moguće, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim putem (otvaranjem prozora), bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa.

 

9. Sve sanitarne prostorije obavezno opremiti toaletnim papirom, sapunom, papirnim ubrusima i dozerima za dezinfekciju ruku.

 

 

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 06.07.2020.
Naslov: Redakcija