Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUVANU: IZMENAMA ZAKONA BIćE PREDVIđENE STROżE KONTROLE I KAZNE ZA SVAKOG KO JE UMEšAN U NELEGALNO UZGAJANJE, PROIZVODNJU ILI TRGOVINU REZANIM DUVANOM


Tržište duvana u Srbiji konačno se, posle dvogodišnjeg pada, blago oporavlja. Na to ukazuje povećanje naplate akciza u budžetu zahvaljujući opsežnim akcijama u borbi protiv šverca. Tako su prihodi od akciza na duvanske prerađevine na kraju septembra 2015. iznosili 64,9 milijardi dinara, naspram 54,8 milijardi dinara u istom periodu 2014. godine.

Nelegalna trgovina rezanog duvana, koji je inače i najviše zastupljen u švercu, nanela je gubitak od preko 100 miliona evra državnom budžetu godišnje. Negativne posledice odrazile su se ne samo po budžetske prihode, već i na radna mesta, uzgajivače, maloprodaju i čitavu domaću privredu.

Srbija, inače, ima potencijal za veću proizvodnju duvana, od koje svi u lancu imaju koristi, ali ukoliko uloži u agrotehniku za povećanje prinosa. Neophodna je modernizacija regulative u oblasti proizvodnje duvana, kao i u preciziranju nadležnosti, kako ne bi dolazilo do preklapanja aktivnosti pojedinih inspekcija, što se često dešavalo, ocenjeno je na nedavno održanom skupu posvećenom suzbijanju sive ekonomije.

- Potrebno je da se podigne kapacitet rada Poreske policije, da se brže rešavaju podnete prijave - naglašeno je na skupu. - Zakon o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn. i 67/2015 - usklađeni izn. - dalje: Zakon) i dalje sadrži mnogobrojne nedorečenosti o "kretanju" duvana, posebno kod uskladištenja i dela duvana koji nije otkupljen. Na kraju, čak i kada sve službe urade svoj posao, kaznena politika je blaga i ne daje epilog celom tom trudu, jer se novčane kazne kreću do dva miliona dinara.

Uloga duvanske industrije u budžetskim prihodima veoma je važna i čini 11 odsto svih državnih prihoda. Stoga je borba protiv sivog tržišta prioritet.

Vlada Republike Srbije formirala je specijalnu radnu grupu za borbu protiv nelegalne trgovine rezanim duvanom. Istovremeno, izmenama Zakonaomogućiće se strože kontrole i kazne za svakog ko je umešan u nelegalno uzgajanje, proizvodnju ili trgovinu rezanim duvanom.

Sve više pušača se zbog uštede odlučuje da mota rezani duvan koji na pijacama i ulicama košta, u proseku, 2.000 dinara po kilogramu. Ipak, kako upozoravaju stručnjaci, zato što duvan nije prošao industrijsku obradu, količina štetnih materija u njemu brzo dovodi do hroničnog trovanja. U rezanom duvanu je nekoliko puta povećana količina ugljen-monoksida i katrana.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. Marinković, 06.12.2015.
Naslov: Redakcija