Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST: Objedinjavanje svih pravilnika iz oblasti PDV-a, kao i njihovo unapređivanje, bilo neophodno i važno rešenje koje će privredi uštedeti značajno vreme i olakšati ispunjavanje obaveza u sistemu PDV-a


Jedinstveni Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021 i 64/2021) je stupio na snagu 22. aprila, a dopunjena verzija od 1. jula 2021. godine. Ovaj propis sistematizuje i objedinjuje regulativu iz 27 pravilnika, pojašnjava određene nedoumice u primeni PDV pravila i olakšava obveznicima da usklade poslovanje sa pravilima PDV sistema.

Godinama unazad srpska privreda suočava se sa obimnom regulativom i velikim brojem pravilnika kojima je uređena oblast poreza na dodatu vrednost (PDV). U "Beloj knjizi" Saveta stranih investitora u poreskim reformama iz oblasti PDV-a, ovaj problem zauzima prvo mesto. Sistem PDV-a je do sada bio uređen Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020), pomoću 27 pravilnika kojima se razrađuju pojedini instituti PDV-a, kao i tri uredbe kojima se propisuju posebna pitanja iz oblasti PDV-a. Dodatno, ovi propisi su propraćeni sa preko šest hiljada mišljenja Ministarstva finansija, što dodatno usložnjava primenu PDV propisa, piše Slobodan Trivić, stručnjak u oblasti unapređenja poslovnog okruženja na USAID-ovom Projektu saradnje za ekonomski razvoj.

Suštinski, za bilo koje pitanje iz oblasti PDV-a, poreskom obvezniku nije dovoljno samo da konsultuje Zakon o PDV-u, već mora da pronađe u kojem pravilniku je konkretno pitanje detaljnije regulisano, zatim da proveri da li je Ministarstvo finansija izdalo mišljenje po tom pitanju, i na kraju da konsultuje praksu Poreske uprave. Tek nakon ovih koraka, može se reći da je obveznik sa dužnom pažnjom primenio propise iz oblasti PDV-a.

Prema globalnom istraživanju "Paying Taxes - The compliance burden", revizorsko-konsultantske kompanije PwC, poreski obveznici zbog komplikovane poreske procedure troše za trećinu više vremena nego što je to potrebno na ispunjavanje svojih poreskih obaveza. Stoga je, objedinjavanje svih pravilnika iz oblasti PDV-a, kao i njihovo unapređivanje, bilo neophodno i važno rešenje koje će srpskoj privredi uštedeti značajno vreme i olakšati ispunjavanje obaveza u sistemu PDV-a.

- Pojašnjenja nedoumica i pojednostavljenje postupaka -

Ministarstvo finansija je godinama nameravalo da izradi jedinstven Pravilnik o PDV-u, ali je započinjanje ovog obimnog i složenog posla stalno odlagano. Zato je USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj ponudio podršku Ministarstvu finansija u izradi jedinstvenog Pravilnika. Uz pomoć poreskih stručnjaka iz konsultantske kompanije Deloitte, za devet meseci pripremljen je Predlog jedinstvenog Pravilnika o PDV-u.

O zahtevnosti i obimu ovog posla govore brojke i oblasti PDV-a na kojima se radilo. Zajedno sa Ministarstvom finansija, tim stručnjaka je objedinio 27 pravilnika o PDV-u u jedinstveni propis kojim se sprovode odredbe Zakona o PDV-u. Prema našim nalazima, stručni tim je pregledao oko 1.760 odredbi postojećih pravilnika o PDV-u sadržanih u oko 300 članova. Ukupno je izvršeno 350 intervencija na 266 odredbi, u vidu izmena, dopuna ili brisanja određene odredbe.

Intervencije su obuhvatile:

  • pojašnjenja (rešavanje problema u tumačenju postojeće odredbe njenim izmenama ili izradom nove odredbe koja pojašnjava pitanja iz prakse);
  • pojednostavljenje (neki postupak iz oblasti PDV-a je pojednostavljen);
  • normativno-tehničko usklađivanje (prilagođavanje ili brisanje odredbi iz postojećih pravilnika o PDV-u u cilju pripreme normativnog teksta jedinstvenog Pravilnika o PDV-u).

Od ukupnog broja intervencija, najbrojnija su bila pojašnjenja odredbi (49,71%), na normativno-tehničko usaglašavanje teksta se odnosilo 30% odredbi, dok je 20,29% intervencija dovelo do pojednostavljenja procedura i postupaka iz PDV-a.

Iz navedenog se može videti da izrada jedinstvenog Pravilnika o PDV-u nije obuhvatila samo spajanje i normativno usklađivanje 27 pravilnika u jedan podzakonski akt, iako bi i takav posao mogao da se smatra velikim poduhvatom i krupnim korakom u unapređenju regulatornog okvira PDV sistema u Srbiji. Kao krajnji rezultat, naša zemlja je dobila jedinstveni Pravilnik o PDV-u kojim se uvode brojna unapređenja u sistemu PDV-a, kroz pojašnjenja nedoumica koje su postojale u praksi i pojednostavljenje određenih postupaka za PDV obveznike i poreske organe.

Najviše intervencija je izvršeno u oblastima utvrđivanja i izmene PDV osnovice, zamene dobara u garantnom roku, ispravke odbitka prethodnog poreza, prenosa imovine bez naknade, usluga u oblasti građevinarstva, usluga u vezi sa nepokretnostima, kao i lizinga i zakupa dobara. Najmanje promena bilo je u oblasti PDV evidencija, postupaka registracije u sistem PDV-a, povraćaja PDV-a i primeni posebne stope PDV-a. Razlog je prvenstveno u tome što većina pitanja u ovim oblastima zahteva prethodne izmene zakona o PDV-u ili drugih propisa za koje Ministarstvo finansija nema ovlašćenje da izvrši izmene i dopune, kao što su posebne uredbe.

- Kako da se poreski obveznici pripreme za novi Pravilnik o PDV-u? -

Imajući u vidu važnost ove teme i potrebu da se privredi pomogne u boljem razumevanju regulatornih propisa i trendova, Ministarstvo finansija i USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj sproveli su niz aktivnosti. Javna diskusija na ovu temu sa osvrtom na najvažnija pitanja i nedoumice iz ove oblasti, održana je u junu prošle godine.

Pripremljen je i materijal za poreske obveznike kako bi se što bolje upoznali i pripremili za primenu Pravilnika. Pored toga, objavljen je i detaljan vodič za primenu PDV-a za mala i srednja preduzeća. On omogućava MSP poreskim obveznicima da lako i brzo nađu odgovore na pitanja primene određenih instituta Zakona o PDV-u, nauče specifičnosti primene PDV-a za pojedine sektore, ali i da imaju pri ruci praktičan alat koji će im pomoći kako da u praksi usklade poslovanje sa PDV propisima i dobro se pripreme za PDV kontrole.

Sistem PDV-a u Srbiji je detaljno uređen i strogo kontrolisan, jer predstavlja jedan od najznačajnijih javnih prihoda državnog budžeta. Stoga, PDV obveznici moraju dobro poznavati ovaj sistem, kako bi u potpunosti koristili pogodnosti koje im on pruža. Jedinstveni Pravilnik o PDV-u je zato veoma bitan propis, koji sistematizuje i objedinjuje regulativu iz 27 pravilnika, pojašnjava određene nedoumice u primeni PDV pravila i olakšava obveznicima da usklade poslovanje sa pravilima PDV sistema.

Iz ovih razloga, bilo je od ključne važnosti da se ovakav propis, iako je u pitanju podzakonski akt za koji nije predviđena obaveza sprovođenja javne rasprave, predstavi kroz javnu diskusiju poreskim obveznicima, kako ne bi gubili vreme na prilagođavanje kada on stupi na snagu, ali i da bi skrenuli pažnju na probleme u praksi i predložili izmene za poboljšanje ove važne materije. Jedinstveni Pravilnik o PDV-u je stupio na snagu 22. aprila, a počeće da se primenjuje od 1. jula 2022. godine.

Izvor: Vebsajt Blic, 06.07.2021.
Naslov: Redakcija