Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Neophodna izmena procesnih zakona koji bi omogućili da pravosuđe nesmetano nastavi svoje funkcionisanje tokom pandemije COVID 19


Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) pozvalo je predsednike sudova i javne tužioce da bez odlaganja organizuju rad sudova i tužilaštava na način da se spreči dalje širenje virusa kovid-19.

Udruženje je pozvalo i na hitnu izmenu procesnih zakona, koji bi omogućili da se pravosuđe prilagodi novonastaloj situaciji i nesmetano nastavi svoje funkcionisanje tokom pandemije, uz poštovanje principa deklaracije Evropske komisije za efikasnost pravosuđa.

Kako se navodi u saopštenju UST, to udruženje je pozvalo predsednike sudova i javne tužioce, čija su sedišta u gradovima u kojima je proglašena vanredna situacija, da postupe u skladu sa zaključkom Visokog saveta sudstva od 30. juna i uputstvom Republičkog javnog tužioca od 3. jula.

Udruženje je istaklo da zaključak Visokog saveta sudstva upućuje na preporuke Ministarstva pravde, od marta ove godine, da ne smeju da se odlažu suđenja u krivičnim predmetima u kojima je određen ili se traži pritvor, za dela u kojima su okrivljeni maloletnici, kao i dela protiv polne slobode u kojima su maloletnici žrtve.

Preporuka resornog ministarstva iz marta je i da ne smeju da se odlažu ni suđenja za nasilje u porodici, za dela koja mogu da zastare i krivična dela učinjena u toku vanredne situacije ili su u vezi sa vanrednom situacijom.

Ministarstvo je dalo preporuku i da ne smeju da se odlažu ni suđenja u kojima treba da se odluči o merama zaštite od nasilja u porodici, zabrane rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja, o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti psihijatrije, kao i izvršenju izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima.

Udruženje je ukazalo i na to da je Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) u svojoj deklaraciji od 10. juna podsetila da su zaštita zdravlja i bezbednost svih zaposlenih u pravosuđu, kao i stranaka u postupcima, prioritet tokom pandemije.

Ta komisija je, kako se navodi, dodala i da su informacione tehnologije prilika da pravosuđe nastavi da nesmetano funkcioniše tokom pandemije, uz poštovanje principa pravičnog suđenja i uvođenje jasnog pravnog osnova za primenu iste.

Izvor: Vebsajt Blic, 05.07.2020.
Naslov: Redakcija