Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: U mestima gde je proglašena vanredna situacija sudovi u vanrednom režimu


Povodom proglašenja vanredne situacije u pojedinim gradovima Republike Srbije po predlogu Gradskog štaba za vanredne situacije, jer postoji realna opasnost za širenje korona virusa (COVID – 19), Visoki savet sudstva je na sednici održanoj dana 30. juna 2020. godine doneo Zaključak koji se odnosi na organizaciju rada sudova na čijoj teritoriji je proglašena vanredna situacija.

ZAKLjUČAK

I

POTREBNO JE da predsednik suda čije je sedište na teritoriji grada u kojem je proglašena vanredna situacija po predlogu Štaba za vanredne situacije, jer postoji realna opasnost za širenje korona virusa (COVID – 19), organizuju rad suda u skladu sa Preporukama za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine, donetog od strane Ministarstva pravde 17.03.2020. godine, zaključka Visokog saveta sudstva broj: 119-05-132/2020-01 od 18.03.2020. godine, ispravke zaključka Visokog saveta sudstva broj: 119-05-132/2020-01 od 19.03.2020. godine i zaključka Visokog saveta sudstva broj: 021-05-40/2020-01 od 09.04.2020. godine.

II

Način organizacije rada suda iz stava I ovog Zaključka traje do donošenja odluke o ukidanju vanredne situacije.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 30.06.2020.
Naslov: Redakcija