Zastava Bosne i Hercegovine

OPRAVDANA I NEOPRAVDANA ODSUSTVA SA RADA, OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEOPRAVDANOG ODSUSTVA I ZLOUPOTREBE BOLOVANJA: Paragraf organizuje dvodnevnu online obuku 11. i 12. juna 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 11. i 12. juna 2024. godine, online obuku na temu “Opravdana i neopravdana odsustva sa rada, otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog odsustva i zloupotrebe bolovanja”.

Svako odsustvo zaposlenog mora biti opravdano, rešenjem poslodavca, ako je u pitanju plaćeno ili neplaćeno odsustvo ili korišćenje godišnjeg i prinudnog odmora, odnosno izveštajem lekara, u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad. Neopravdano odsustvo sa rada predstavlja razlog za otkaz ugovora o radu, a takođe, ako poslodavac posumnja u opravdanost bolovanja, on može zaposlenog da pošalje na vanrednu lekarsku kontrolu o trošku poslodavca i ukoliko se ustanovi da je bolovanje zloupotrebljeno, zaposleni može dobiti otkaz ugovora o radu. Predmet dvodnevne online obuke će upravo biti opravdana i neopravdana odsustva zaposlenih i posledice neopravdanih odsustava po radnopravni status zaposlenog, sa obračunom naknade zarade na teret poslodavca za vreme ovih odsustava.

Na dvodnevnoj online obuci polaznici će imati priliku da dobiju odgovore na pitanja koja se svakodnevno javljaju kao sporna u praksi:

 • na koji način urediti izostanak zaposlenih sa rada dva ili tri sata dnevno radi završavanja privatnih i ličnih obaveza;
 • da li zaposleni kom se porodila supruga može da koristi plaćeno odsustvo mesec dana nakon porođaja;
 • da li zaposleni imaju pravo na odsustvo za slučaj selidbe;
 • da li zaposleni na neplaćenom odsustvu mogu da zasnuju radni odnos kod drugog poslodavca u zemlji ili inostranstvu ili da zaključe ugovor o dopunskom radu;
 • kakav je status zaposlenog za vreme odsustva sa rada zbog vojne vežbe, odnosno da li i u ovom slučaju zaposlenom miruje radni odnos kao što miruje za vreme vojnog roka;
 • kakav tretman ima odsustvo zaposlenog na dan krsne slave;
 • da li naknada zarade za vreme korišćenja godišnjeg ili "prinudnog" odmora može biti niža od minimalne zarade;
 • da li se plaćaju, koji doprinosi i na koju osnovicu kod neplaćenog odsustva zbog nege deteta mlađeg od tri godine;
 • ako praznik pada u neradni dan kod poslodavca da li zaposleni ima pravo na naknadu zarade;
 • da li je poslodavac u obavezi da isplati neto zaradu ili naknadu zarade ako zaposleni neopravdano izostane sa rada;
 • koja je otkazna procedura kada zaposleni neopravdano izostane sa rada ili ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad;
 • kako postupa poslodavac koji posumnja u bolovanje ili proverom utvrdi da zaposleni koji je privremeno sprečen za rad radi kod drugog poslodavca, bavi se nekom delatnošću na osnovu koje ostvaruje prihod, ili ide na letovanje;
 • kome se obraća poslodavac sa zahtevom za proveru zloupotrebe bolovanja, domu zdravalja gde radi izabrani lekar koji je otvorio bolovanje ili nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;
 • sva druga pitanja za koja učesnici budu imali dileme u vezi sa temom obuke.

Online obuka je namenjena poslodavcima koji se bave radnim odnosima i zaradama, licima koji odlučuju o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa, licima koja se bave obračunom naknada zarada i podnošenjem poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica - advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, HR službama...

Teme ONLINE obuke:

I dan

 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Odsustvovanje sa rada u dane praznika
 • Odsustvovanje sa rada za vreme vojne vežbe
 • Odsustvovanje sa rada radi odazivanja na poziv državnog organa
 • Odsustvovanje sa rada za vreme prekida rada poslodavca do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog – tzv. "prinudni odmor"
 • Odsustvovanje sa rada za vreme prekida rada zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu
 • Drugi slučajevi odsustava sa rada
 • Naknada zarade na teret poslodavca tokom ovih odsustava

II dan

 • Godišnji odmor
 • Posledice neopravdanog odsustva sa rada u smislu izricanja disciplinske mere ili mere otkaza
 • Zloupotreba prava na bolovanje
 • Postupanje poslodavca u pogledu isplate naknade zarade i uplate doprinosa kada zaposleni ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad ili doznaku

Predavači:

 • Prof. Dr Mario Reljanović - naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu
 • Dr Bojan Božović - sudija Višeg suda u Novom Sadu
 • Ivana Đinović - viši urednik časopisa Pravo u privredi i pravosuđu
 • Suzana Kostić - odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

Detaljne informacije o online obuci (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Opravdana i neopravdana odsustva sa rada, otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog odsustva i zloupotrebe bolovanja“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 07.05.2024.