Prijavite se

Zastava Bosne i Hercegovine
ONLINE OBUKA DVODNEVNA

Opravdana i neopravdana odsustva sa rada, otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog odsustva i zloupotrebe bolovanja

 • Prava zaposlenog za vreme plaćenog, neplaćenog odsustva, godišnjeg i prinudnog odmora sa obračunom naknade zarade na teret poslodavca
 • Neopravdano odsustvo sa rada i zloupotreba bolovanja – otkazna procedura

Datumi i vreme održavanja ONLINE obuke:

11. i 12. jun 2024. godine
Početak ONLINE obuke od 9:50h


Opis ONLINE obuke:

Svako odsustvo zaposlenog mora biti opravdano, rešenjem poslodavca, ako je u pitanju plaćeno ili neplaćeno odsustvo ili korišćenje godišnjeg i prinudnog odmora, odnosno izveštajem lekara, u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad. Neopravdano odsustvo sa rada predstavlja razlog za otkaz ugovora o radu, a takođe, ako poslodavac posumnja u opravdanost bolovanja, on može zaposlenog da pošalje na vanrednu lekarsku kontrolu o trošku poslodavca i ukoliko se ustanovi da je bolovanje zloupotrebljeno, zaposleni može dobiti otkaz ugovora o radu. Predmet dvodnevne online obuke će upravo biti opravdana i neopravdana odsustva zaposlenih i posledice neopravdanih odsustava po radnopravni status zaposlenog, sa obračunom naknade zarade na teret poslodavca za vreme ovih odsustava.

Teme ONLINE obuke:

I dan

 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Odsustvovanje sa rada u dane praznika
 • Odsustvovanje sa rada za vreme vojne vežbe
 • Odsustvovanje sa rada radi odazivanja na poziv državnog organa
 • Odsustvovanje sa rada za vreme prekida rada poslodavca do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog – tzv. "prinudni odmor"
 • Odsustvovanje sa rada za vreme prekida rada zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu
 • Drugi slučajevi odsustava sa rada
 • Naknada zarade na teret poslodavca tokom ovih odsustava

II dan

 • Godišnji odmor
 • Posledice neopravdanog odsustva sa rada u smislu izricanja disciplinske mere ili mere otkaza
 • Zloupotreba prava na bolovanje
 • Postupanje poslodavca u pogledu isplate naknade zarade i uplate doprinosa kada zaposleni ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad ili doznaku

Predavači:

Prof. Dr Mario Reljanović
naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu

Dr Bojan Božović
sudija Višeg suda u Novom Sadu

Ivana Đinović
viši urednik časopisa Pravo u privredi i pravosuđu

Suzana Kostić
odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

Zašto da pratite Paragrafovu ONLINE obuku?

Na dvodnevnoj online obuci polaznići će imati priliku da dobiju odgovore na pitanja koja se svakodnevno javljaju kao sporna u praksi:

 • na koji način urediti izostanak zaposlenih sa rada dva ili tri sata dnevno radi završavanja privatnih i ličnih obaveza;
 • da li zaposleni kom se porodila supruga može da koristi plaćeno odsustvo mesec dana nakon porođaja;
 • da li zaposleni imaju pravo na odsustvo za slučaj selidbe;
 • da li zaposleni na neplaćenom odsustvu mogu da zasnuju radni odnos kod drugog poslodavca u zemlji ili inostanstvu ili da zaključe ugovor o dopunskom radu;
 • kakav je status zaposlenog za vreme odsustva sa rada zbog vojne vežbe, odnosno da li i u ovom slučaju zaposlenom miruje radni odnos kao što miruje za vreme vojnog roka;
 • kakav tretman ima odsustvo zaposlenog na dan krsne slave;
 • da li naknada zarade za vreme korišćenja godišnjeg ili "prinudnog" odmora može biti niža od minimalne zarade;
 • da li se plaćaju, koji doprinosi i na koju osnovicu kod neplaćenog odsustva zbog nege deteta mlađeg od tri godine;
 • ako praznik pada u neradni dan kod poslodavca da li zaposleni ima pravo na naknadu zarade;
 • da li je poslodavac u obavezi da isplati neto zaradu ili naknadu zarade ako zaposleni neopravdano izostane sa rada;
 • koja je otkazna procedura kada zaposleni neopravdano izostane sa rada ili ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad;
 • kako postupa poslodavac koji posumnja u bolovanje ili proverom utvrdi da zaposleni koji je privremeno sprečen za rad radi kod drugog poslodavca, bavi se nekom delatnošću na osnovu koje ostvaruje prihod, ili ide na letovanje;
 • kome se obraća poslodavac sa zahtevom za proveru zloupotrebe bolovanja, domu zdravalja gde radi izabrani lekar koji je otvorio bolovanje ili nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;
 • sva druga pitanja za koja učesnici budu imali dileme u vezi sa temom obuke.

Kome je ONLINE obuka namenjena?

Online obuka je namenjena poslodavcima koji se bave radnim odnosima i zaradama, licima koji odlučuju o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa, licima koja se bave obračunom naknada zarada i podnošenjem poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica - advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, HR službama...


Kotizacija za ONLINE obuku obuhvata:

 • Sertifikat o odslušanoj obuci
 • Power point prezentacije predavača
 • Odgovore na pitanja
 • Priručnik u elektronskom obliku
 • Modeli rešenja i drugih akata poslodavca u vezi sa temom obuke

ONLINE OBUKA - KOTIZACIJA
(online praćenje)PRETPLATNIK Plaćanje može biti do
početka obuke

21.900 din


NEPRETPLATNIK Plaćanje može biti do
početka obuke

28.900 dinNa cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


NAPOMENA: Prijavom na obuku biće Vam ispostavljen predračun za plaćanje u skladu sa važećim kotizacijama. Paketi vebinara ne važe i ne mogu se primenjivati za obuke i višednevne edukacije.


Zainteresovani ste?

Prijava za ONLINE obuku

Podaci o poslovnom subjektuPodaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije