Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI: Nacrtom zakona proširuju se olakšice za socijalno ugrožena domaćinstva, pored olakšica za račune za struju i gas, moći će da ostvaruju olakšice i za korišćenje daljinskog grejanja


Najsiromašniji građani, osim dosadašnjih povlastica, umanjenja na računima za struju i gas, moći će da ostvaruju olakšice i za korišćenje daljinskog grejanja.

Ova mogućnost predviđena je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, za koji se očekuje da će biti uskoro usvojen. Planirano je i da se pojednostavi procedura za sticanje statusa energetski ugroženog kupca koji im obezbeđuje te povlastice, kao i da građani budu bolje informisani o ovom njihovom pravu i načinima da ga ostvare. Ministarka energetike Zorana Mihajlović najavila je i da će se promeniti granice mesečnih primanja domaćinstava na osnovu kojih se dobija taj status.

Ko će imati pravo na olakšice, koliko će umanjenje računa one doneti i kada će potrošači moći da ih koriste, u nadležnom Ministarstvu kažu da će se znati kada ta materija bude regulisana propisima.

- Nacrtom zakona predviđena je mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca električne i toplotne energije i prirodnog gasa - objašnjavaju u Ministarstvu. - Nakon izrade Uredbe, kojom se definišu neophodni uslovi i procedura za sticanje tog statusa, i pratećeg Pravilnika, biće poznate granice mesečnih primanja domaćinstava za dobijanje tog statusa i utvrdiće se koliko će biti umanjenje računa za građane koji su ga stekli. Vodiće se računa i o pojednostavljivanju procedura.

Nakon usvajanja ovih akata, domaćinstva koja dobiju status energetski ugroženog kupca moći će da ostvaruju povlastice i za korišćenje daljinskog grejanja. Sada, na osnovu važećih propisa potrošači koji ispunjavaju uslove, podnose zahteve za besplatne kilovate struje i kubike gasa.

Ove olakšice do sada je godišnje ostvarivalo od 65.000 do 77.000 potrošača, iako je to pravo omogućeno i korisnicima socijalne pomoći i dečjeg dodatka, kojih je u decembru 2019. godine bilo oko 320.000. Trenutno važeća Uredba o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik, 88/2016 - dr. pravilnik, 49/2017 - dr. pravilnik, 104/2017 - dr. pravilnik, 36/2018 - dr. pravilnik, 59/2018, 88/2018 - dr. pravilnik, 34/2019 - dr. pravilnik, 82/2019 - dr. pravilnik, 76/2020 - dr. pravilnik i 144/2020 dr. pravilnik) propisuje da se energetski ugroženi kupac u toku jedne kalendarske godine može opredeliti za umanjenje mesečne obaveze za korišćenje samo jednog energenta. Gotovo svi se odlučuju za određenu količinu besplatnih kilovata, jer tu olakšicu mogu da koriste svakog meseca. Za prirodni gas beneficije važe šest meseci, samo tokom grejne sezone. Zato pravo na umanjenje računa za plavi energent koristi samo od 50 do 70 domaćinstava. Da li će ova mogućnost opredeljivanja samo za jedan energent ostati da važi i u propisima koji će biti doneti, ili će biti usvojeno neko drugo rešenje, još uvek se ne zna. U Ministarstvu kažu da će to biti definisano novom uredbom.

Za ovu godinu su izdvojene 1,3 milijarde dinara u budžetu za energetski ugrožene kupce, što je oko 29 miliona dinara manje od sredstava koja su lane bila opredeljena za tu namenu. Prema poslednjim podacima, najviše energetsku ugroženih kupaca, 40,4 odsto, bilo je u distributivnom području Kraljevo, a sledi Niš sa 29,9 procenata potrošača. Najmanje korisnika imao je Beograd, samo 2,8 odsto.

U Srbiji je energetski ugroženo više od milion građana, odnosno oko 400.000 porodica, pokazuje analiza Agencije za energetiku objavljena u njihovom izveštaju za prošlu godinu.

- Manje od jedne petine ukupnog broja domaćinstava izloženih riziku od siromaštva je tokom 2019. godine iskoristilo beneficije koje su omogućene potrošačima koji steknu status energetski ugroženog kupca - navodi se u izveštaju Agencije. - Može se sa velikom izvesnošću ceniti da se u poziciji energetske ugroženosti nalazi više od milion stanovnika.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. B. Talijan, 04.03.2021.
Naslov: Redakcija