Zastava Bosne i Hercegovine

IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, OZAKONJENJE I UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - NOVINE U POSTUPCIMA PRED NADLEŽNIM ORGANIMA UPRAVE: Paragraf organizuje vebinar i radionicu u Beogradu - 22. juna 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar i jednodnevnu radionicu "Izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti - novine u postupcima pred nadležnim organima uprave".

Učesnici na radionici će imati priliku da se upoznaju sa novinama u postupcima planiranja i izgradnje i postupcima ozakonjenja kao i novinama koje su donele izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti. Na samoj radionici će svaka izmena u ovim upravnim postupcima biti posebno objašnjena.

Radionica je namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Radionica će biti održana u Beogradu - 22. juna 2020. godine, Hotel Prag, ul. Kraljice Natalije br. 27, a istog dana biće održan i vebinar.

Od tema izdvajamo:

Izmena sistema upisa u katastar:

 • Izmena zakonskog okvira za postupak upisa u katastar nepokretnosti;
 • Protivnost prinudnim propisima kao smetnja za upis;
 • Predbeležba prava svojine na objektu u izgradnji i upis hipoteke;
 • Prenos hipoteke upisane na objektu u izgradnji na objekat koji je upisan po upotrebnoj dozvoli;
 • Zabeležba u slučaju da je raspolaganje u ispravi za upis očigledno protivno prinudnim propisima;
 • Načelo oficijelnosti i njegov uticaj na postojeća zakonska rešenja;
 • Načelo prvenstva i izuzeci;
 • Upis zajedničke svojine supružnika;
 • Pojam držaoca u katastru nepokretnosti i posledice upisa držaoca;
 • Prenos hipoteke na građevinsko zemljište usled uspostavljanja jedinstva nepokretnosti;
 • Izuzetak od bezuslovnosti izjave o dozvoli upisa (clausula intabulandi);
 • Mogućnost izmene upisanih elemenata hipoteke (ranija praksa i stavovi nakon mišljenja Ministarstva finansija);
 • Forma "brisovne dozvole".

Zakon o ozakonjenju:

 • Dejstva zabeležbe zabrane otuđenja po Zakonu o ozakonjenju;
 • Potvrda o vidljivosti objekta na satelitskom snimku;
 • Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu;
 • Tehnička dokumentacija potrebna za ozakonjenje;
 • Mišljenja i stavovi ministarstva

Zakon o planiranju i izgradnji:

 • Problemi u primeni odredaba čl. 102. do 106. i upis prava svojine usled konverzije

Predavači:

 • Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu
 • Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Saznajte iz prve ruke novine koje uvode izmene i dopune Zakon o planiranju i izgradnji i Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, a posebna pažnja biće posvećena izmeni zakonskog okvira za postupak upisa u katastar nepokretnosti, predbeležbi prava svojine na objektu u izgradnji i upisu hipoteke, prenosu hipoteke upisane na objektu u izgradnji na objekat koji je upisan po upotrebnoj dozvoli, zabeležbi u slučaju da je raspolaganje u ispravi za upis očigledno protivno prinudnim propisima.

Deo radionice biće posvećen primeni Zakona o ozakonjenju, uz poseban osvrt na dejstva zabeležbe zabrane otuđenja po Zakonu o ozakonjenju, tehnička dokumentacija potrebna za ozakonjenje kao i na tumačenja mišljenja i stavova ministarstva.

Detaljne informacije o vebinaru i radionici (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici radionice "Izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti - novine u postupcima pred nadležnim organima uprave".

Izvor: Redakcija, 31.05.2020.