Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE U POSTUPCIMA PRED ORGANIMA UPRAVE ZADUŽENIM ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, OZAKONJENJE I UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI: Paragraf organizuje radionicu u Beogradu, 15. novembra 2019. godine


Koje novine uvode izmene i dopune Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i Zakon o planiranju i izgradnji možete saznati iz prve ruke na radionici koju organizuje kompanija Paragraf.

Radionica pod nazivom "Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti" biće organizovana 15. novembra 2019. godine, u Beogradu, u hotelu Prag, Kraljice Natalije 27, u periodu od 10:30 - 17:00 časova.

Posebna pažnja biće posvećena upisu u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti), dostavljanu putem e-šaltera, postupku po žalbi, upisu prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine, trenutno stanje u primeni zakona i dosadašnje promene, kao i koji su to inicijalni problemi prilikom upisa u katastar, bitne odluke i stavovi zauzeti u praksi, upisu javne svojine na građevinskom zemljištu i koje dileme ostaju i dalje.

Deo radionice biće posvećen najznačajnijim izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju čije izmene se takođe očekuju, obavezama organa nadležnog za postupak ozakonjenja i organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra, zabrani otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja i rokovima za ozakonjenje.

Radionica je namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Predavači:

  • Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu
  • Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Detaljne informacije o radionici (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti ".

Izvor: Redakcija, 06.11.2019.