Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

VEBINAR / PRENOS UŽIVO Radionica

Izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti - novine u postupcima pred nadležnim organima uprave

Učesnici na radionici pod nazivom Izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti - novine u postupcima pred nadležnim organima uprave će imati priliku da se upoznaju sa novinama u postupcima planiranja i izgradnje i postupcima ozakonjenja kao i novinama koje su donele izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti. Na samoj radionici će svaka izmena u ovim upravnim postupcima biti posebno objašnjena.


Vebinar se održava preko servisa:


22.06.2020. u 10:00h

Datum i mesto održavanja radionice:

22.06.2020. | Beograd

Hotel Prag, Kraljice Natalije br. 27


Prijavite se


Od tema izdvajamo:

Izmena sistema upisa u katastar:

 • Izmena zakonskog okvira za postupak upisa u katastar nepokretnosti;
 • Protivnost prinudnim propisima kao smetnja za upis;
 • Predbeležba prava svojine na objektu u izgradnji i upis hipoteke;
 • Prenos hipoteke upisane na objektu u izgradnji na objekat koji je upisan po upotrebnoj dozvoli;
 • Zabeležba u slučaju da je raspolaganje u ispravi za upis očigledno protivno prinudnim propisima;
 • Načelo oficijelnosti i njegov uticaj na postojeća zakonska rešenja;
 • Načelo prvenstva i izuzeci;
 • Upis zajedničke svojine supružnika;
 • Pojam držaoca u katastru nepokretnosti i posledice upisa držaoca;
 • Prenos hipoteke na građevinsko zemljište usled uspostavljanja jedinstva nepokretnosti;
 • Izuzetak od bezuslovnosti izjave o dozvoli upisa (clausula intabulandi);
 • Mogućnost izmene upisanih elemenata hipoteke (ranija praksa i stavovi nakon mišljenja Ministarstva finansija);
 • Forma "brisovne dozvole";

Zakon o ozakonjenju:

 • Dejstva zabeležbe zabrane otuđenja po Zakonu o ozakonjenju;
 • Potvrda o vidljivosti objekta na satelitskom snimku;
 • Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu;
 • Tehnička dokumentacija potrebna za ozakonjenje;
 • Mišljenja i stavovi ministarstva

Zakon o planiranju i izgradnji:

 • Problemi u primeni odredaba čl. 102. do 106. i upis prava svojine usled konverzije

Predavači:


Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu


Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Zašto da dođete na Paragrafovu radionicu?

Saznajte iz prve ruke novine koje uvode izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, a posebna pažnja biće posvećena izmeni zakonskog okvira za postupak upisa u katastar nepokretnosti, predbeležbi prava svojine na objektu u izgradnji i upisu hipoteke, prenosu hipoteke upisane na objektu u izgradnji na objekat koji je upisan po upotrebnoj dozvoli, zabeležbi u slučaju da je raspolaganje u ispravi za upis očigledno protivno prinudnim propisima.

Deo radionice biće posvećen primeni Zakona o ozakonjenju, uz poseban osvrt na dejstva zabeležbe zabrane otuđenja po Zakonu o ozakonjenju, tehnička dokumentacija potrebna za ozakonjenje kao i na tumačenja mišljenja i stavova ministarstva.

Kome je radionica namenjena?

Radionica je namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.


Kotizacija VEBINARA obuhvata:


 • Praćenje predavanja

 • Power point prezentacije predavača

 • Kvalifikovani sertifikat o odslušanom predavanju

CENA:

6.900 RSD


Kotizacija RADIONICE obuhvata:


 • Pohađanje jednodnevne radionice

 • Materijal za praćenje predavanja

 • Interakcija sa predavačima

 • Kvalifikovani sertifikat o pohađanju radionice

 • Kafu i ručak u pauzama predavanja

CENA:

PRETPLATNIK

14.900 RSD


NEPRETPLATNIK

19.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%.


Izaberite način prisustva:


1. Vebinar / PRENOS UŽIVO

2. Jednodnevna radionica

Prijava za vebinar / PRENOS UŽIVO

22.06.2020. | Vreme održavanja: 10:00h

Mesto i termin radionice:

   

Podaci o učesniku:


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestijePogledajte ostala aktuelna Paragraf radionice i SEMINARE