Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA: OD 1. JANUARA 2016. GODINE UVODI SE OBAVEZNA TAKSA ZA JAVNE SERVISE


Upravni odbori Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine utvrdili su, u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dalje: Zakon) kako će izgledati obrazac uplatnice za taksu za javni servis, kao i obrazac zahteva za oslobađanje od plaćanje te obaveze, rečeno je iz RTS-a.

U ovom trenutku, kako dodaju, radi se na ažuriranju baze podataka korisnika koji će od 1. januara 2016. godine ponovo plaćati pretplatu za javne servise, koja će se ovoga puta nazivati taksa.

Članom 37. Zakona propisuje se da visina takse ne može iznositi više od 500 dinara, a da odluku o iznosu donose upravni odbori RTS i RTV zajednički. Obveznik plaća taksu na mesečnom nivou i to do petog u mesecu za prethodni mesec. Na dospele, a neizmirene obaveze obračunava se kamata, u skladu sa Zakonom.

Prema Zakonu bi do kraja godine, a potom i svake sledeće, trebalo da građanima dostave 12 mesečnih računa za plaćanje takse za narednu godinu. Međutim, u javnim servisima očekuju da će se to zakonsko rešenje promeniti i da će se taksa za javni servis naplaćivati uz račun za struju s tim što ovoga puta to ne bi trebalo da bude razdvojeno već objedinjeno u jednu uplatnicu.

Glavni problem za RTS i RTV je što taksa za javni servis nije prepoznata u Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015), te nije jasno kako će se građani obavezati da plaćaju taksu i kakve će sankcije biti primenjivane za neplatiše. U Zakonu stoji samo da će RTS i RTV za neizvršenje obaveze plaćanja takse, "pokretati postupak naplate u skladu sa zakonom".

Odlukom o visini takse za javni medijski servis za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015) koju su na zajedničkoj sednici održanoj 22. juna 2015. godine, doneli Upravni odbori Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije i Upravni odbor Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine" utvrđeno je da će visina takse za javni medijski servis za 2016. godinu iznositi 500 dinara. Ova odluka se primenjuje od 1. januara 2016. godine, u skladu sa Zakonom.

Iz Ministarstva finansija poručuju da taksa za javni servis nе prеdstаvlја rеpubličku аdministrаtivnu tаksu, već taksu kоја sе nаplаćuје, izmеđu оstаlоg, zа nеpоsrеdnо pružеnu јаvnu uslugu, kојu је pružiо nаdlеžni subјеkаt kоmе је zаkоnоm dаtо prаvо dа utvrdi visinu tе tаksе, u sklаdu sа člаnоm 17. Zаkоnа о budžеtskоm sistеmu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon).

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014)

3.1 Taksa za javni medijski servis

Član 37

Osnovna delatnost javnog medijskog servisa finansira se iz takse, u skladu sa ovim zakonom.

Visina takse je jedinstvena na celoj teritoriji Republike Srbije i ne može iznositi više od 500,00 dinara.

Odluku o utvrđivanju visine takse utvrđenu stavom 2. ovog člana, donose Upravni odbori RTS i RTV zajednički, na osnovu analize neto troškova obavljanja osnovne delatnost javnog medijskog servisa iz člana 3. stav 1. ovog zakona, uzimajući u obzir neto-korist od komercijalne eksploatacije sadržaja proizvedenih u okviru osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Odluka o utvrđivanju visine takse objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Visina takse usklađuje se, jednom godišnje, na osnovu indeksa rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Odluku o usklađivanju visine takse donosi Upravni odbor RTS-a u roku od 15 dana od dana objavljivanja Indeksa potrošačkih cena za mesec septembar u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odluka o usklađivanju visine takse iz stava 6. ovog člana primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Odluka o usklađivanju visine takse objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Danas, B. Cvejić, 06.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija