Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI: Održan sastanak sa članovima Venecijanske komisije Saveta Evrope, koji rade na pripremi nacrta mišljenja o Nacrtu zakona


Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije i Ministarstva pravde održali su sastanak sa članovima Venecijanske komisije Saveta Evrope, koji rade na pripremi nacrta mišljenja o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Sastanak je vodila državna sekretarka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić.

Tokom onlajn razgovora sa članovima Venecijanske komisije, predstavnici dva ministarstva prezentovali su i obrazložili pojedina rešenja iz pomenutog nacrta zakona i ukazali sagovornicima na ključne novine.

Takođe, obrazloženi su elementi i razlozi za donošenje novog zakonskog rešenja, kojim će se prava građana na referendumu i narodnoj inicijativi kvalitativno podići na viši nivo i učiniti dostupnijim građanima.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će, po dobijanju mišljenja Venecijanske komisije, nastaviti sa procedurom donošenja novog zakona, koji će biti usklađen sa evropskim standardima.

Izvor: Vebsajt Vlade, 03.09.2021.
Naslov: Redakcija