Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2023.: Popis će biti sproveden od 1. juna do 31. decembra 2023. godine


Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023. Popisom, koji će se sprovesti od 1. juna do 31. decembra 2023. godine, biće dobijeni kvalitetni podaci koji će omogućiti realan prikaz stanja u poljoprivredi na teritoriji Srbije.

Između ostalog, biće popisani lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površine pod usevima, voćnjaci i vinogradi, navodnjavanje i upotreba đubriva, broj stoke po vrstama i kategorijama, košnice pčela, poljoprivredni objekti, mehanizacija i drugo.

Podaci dobijeni Popisom omogućiće pregled stanja poljoprivrede u Republici Srbiji na nacionalnom, lokalnom nivou gazdinstava. Koristiće se i kao osnova za izradu i praćenje realizacije strateških ciljeva Vlade Republike Srbije, a naročito za generisanje značajnih indikatora za ocenu efikasnosti donetih mera, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Popisom će se obezbediti i podaci za potrebe međunarodnih institucija i organizacija (UN, Evrostat i dr.). Pored toga, u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, popisni podaci od značaja su za izveštavanje o napretku u više pregovaračkih poglavlja.

Na kraju, rezultati Popisa značajni su i zbog kontinuiteta i uporedivosti sa rezultatima prethodnih strukturnih istraživanja, kao i zbog ažuriranja okvira za sprovođenje istraživanja na uzorku i dobijanja kvalitetnih podataka koji će omogućiti realan prikaz stanja u poljoprivredi na teritoriji Republike Srbije.

Cilj donošenja ovog zakona jeste da se regulišu prava i obaveze državnih organa i organizacija u vezi sa pripremama i sprovođenjem Popisa, poslovi i zadaci Republičkog zavoda za statistiku, koji ima ključnu ulogu u sprovođenju Popisa, neposrednih izvršilaca Popisa na terenu, kao i Popisnih komisija koje su organizatori Popisa u opštinama.

Zakonom se regulišu i obaveze i dužnosti davalaca podataka: porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kao i gazdinstava pravnih lica i preduzetnika.

Svrha ovog zakona jeste i obezbeđivanja sredstava u budžetu Republike Srbije za finansiranje poslova i zadataka Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: Vebsajt Vlade i iz Obrazloženja Predloga zakona, 01.07.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija