Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Penzionerske organizacije predlažu izmenu "švajcarske formule" kako penzije ne bi nastavile da padaju ispod 50 odsto od prosečne zarade


Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju je završena. Savez penzionera Srbije koji zastupa interese penzionerske populacije sa više od 600.000 članova smatra da ima prostora da se u ovom novom dokumentu nađu i pitanja od strateškog značaja za najstarije. Pre svega poboljšanja švajcarske formule, kao i mogućnosti vraćanja umanjenih penzija po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) o čemu postoji konsenzus svih članica Saveza penzionera Srbije. Usaglašen je sa ostalim članicama (Savezom penzionera Vojvodine, gradskom organizacijom penzionera Beograd...).

Ovi predlozi upućeni su nedavno Ministarstvu rada koje je i otvorilo javno raspravu o penzijskom zakonu.

Savez penzionera Srbije, kako se navodi u predlogu, u potpunosti podržava ukidanje penala za prevremeno penzionisanje onih bivših zaposlenih koji su imali dve odnosno pet godina do penzije, a koji su morali po sili zakona da se penzionišu jer su im preduzeća propala ili su otišla u stečaj. S tim što su morali da potpišu ugovor s vladom da pristaju na to.

Među predlozima ovog saveza našlo se i pitanje kako obezbediti da prosečna penzija ne pada ispod 50 odsto u prosečnoj zaradi.

U tom smislu oni predlažu da ako se prema statističkim podacima utvrdi da je iznos prosečne penzije pao ispod 50 odsto prosečne zarade bez poreza i doprinosa, ide na vanredno usklađivanje iznosa penzija u procentu koji je potreban kako bi dostigao 50 odsto prihoda prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih.

Smatramo da je zbog obezbeđenja sigurnosti da prosečni iznos penzije ne opada u većem procentu u odnosu na prosečni iznos plate neophodno poboljšati predloženu "švajcarsku formulu" i primeniti model zaštitne klauzule ukoliko donja granica učešća penzionerske potrošnje padne ispod nivoa od 10 odsto BDP-a. U tom smislu, uvođenjem vanrednog usklađivanja iznosa penzija obezbedilo bi se sporije smanjivanje učešća penzija u odnosu na zarade - kaže prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije.

Ovaj predlog polazi od toga da su prinadležnosti ekonomska, a ne socijalna kategorija, pa kao takva mora da obezbedi dostojanstveni život za korisnike i ne bi smela da opadne ispod određenog parametra, naglašava on.

U predlogu Nacrta zakona savez podseća da je usklađivanje penzija po "švajcarskoj formuli" počelo 1. januara prošle godine, te da je učešće prosečnog iznosa penzija u celoj 2020. u prosečnoj zaradi bio niži nego u 2019. za oko dva odsto. Ni u jednom mesecu tokom prošle godine učešće nije dostiglo 50 odsto, već se kretalo na oko 46,3 procenta u januaru, do 42 u decembru 2020, što je daleko ispod predviđenih 50 procenata.

– U januaru ove godine prosečna penzija usklađena po "švajcarskoj formuli" za 5,9 odsto učestvuje u prosečnoj zaradi sa 46,5 odsto, a jasno je da se će učešće smanjivati narednih meseci i godina, jer je to predodređeno primenom ove formule. Zbog toga za penzionere nije povoljna "švajcarska formula" za usklađivanje penzija već je potrebno smanjiti uticaj potrošačkih cena a povećati uticaj zarada, pa se predlaže model koji se na primer primenjuje u Malti po formuli 30 procenata potrošačke cene i 70 odsto kretanje zarada.

Naš predlog neće izazvati finansijske teškoće, jer je prisutan povoljan rast BDP-a, koji to omogućava, a finansijski izdaci nisu bitnije povećani. Kao primer navodimo ukoliko je u toku godine kretanje inflacije dva odsto, a kretanje zarada osam procenata, po "švajcarskoj formuli" usklađivanje penzija bi iznosilo pet odsto, a po dostavljenom predlogu, to jest po poboljšanoj "švajcarskoj formuli" 30 odsto potrošačke cene i 70 procenata zarade, usklađivanje penzija bi iznosilo 6,2 odsto – kaže Savić.

Prema tome, navedeni predlog za usklađivanje penzija neće dovesti do povećanog učešća iznad 50 procenata u prosečnim zaradama.

Naprotiv penzije će samo sporije smanjivati svoje učešće u zaradama i nešto brže će se povećavati realna vrednost prinadležnosti i kvalitetniji život korisnika, objašnjava naš sagovornik.

Zato se predlaže da se u izmenama i dopunama Zakona o PIO menja član 80 i da se penzija počev od januara tekuće godine, usklađuje u procentu koji predstavlja zbir 30 procenata promene potrošačkih cena i 70 procenata promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa.

Istovremeno se u predlogu navodi i da vlada treba da utvrdi program kako će se vratiti umanjene prinadležnosti po Zakonu o privremenom umanjenju penzija budući da je tu reč o 700.000 oštećenih penzionera.

Prinadležnosti ostvarene u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije, to jest u skladu sa Zakonom o PIO smatraju se imovinom penzionera, kako po domaćim, tako i po međunarodnim propisima i konvencijama.

Penzionerima je odato priznanje da su dali najveći doprinos stabilizaciji ekonomskih prilika u Srbiji, a posebno javnih finansija, otklanjanju fiskalnih deficita, kao i dovođenja PIO fonda u održivo finansijsko poslovanje.

Zato Savez penzionera smatra da je najbolje rešenje da Narodna skupština obaveže Vladu Republike Srbije da utvrdi program povraćaja umanjenih penzija. Prema mišljenju penzijske populacije program treba da bude takav da ne ugrožava dostignuti stepen stabilizacije javnih finansija i da obezbedi pravičan povraćaj umanjenih penzija u periodu i na način koji će se regulisati utvrđenim programom.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 02.04.2021.
Naslov: Redakcija