Zastava Bosne i Hercegovine

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA, PREUZIMANJE ZAPOSLENIH, RAD VAN RADNOG ODNOSA I OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Paragraf organizuje vebinar 3. aprila 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 3. aprila 2023. godine, vebinar na temu “Ograničenje zapošljavanja, preuzimanje zaposlenih, rad van radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava”.

Na vebinaru će biti obrađena tema koja se odnosi na propise o ograničenju zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i najčešće dileme koje se javljaju u primeni ovih propisa, kao i primena pravnog instituta preuzimanje zaposlenih između korisnika javnih sredstava. Poseban deo biće posvećen dopunskom radu zaposlenih kod korisnika javnih sredstava i radnom angažovanju van radnog odnosa.

Takođe, na vebinaru će biti prezentovani i odgovori na najčešća pitanja iz prakse koja se odnose na ostvarivanje pojedinih prava po osnovu radnog odnosa zaposlenih kod korisnika javnih sredstava.

Učesnici vebinara će imati priliku da se bliže upoznaju sa važećim propisima u oblasti ograničenja zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i praksom u primeni ovih propisa, sa mogućnostima za primenu pravnog instituta preuzimanje zaposlenih, kao i sa regulativom koja uređuje dopunski rad zaposlenih i radno angažovanje van radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava.

Pored navedenog, učesnicima vebinara će biti prezentovani odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih kod korisnika javnih sredstava po osnovu radnog odnosa.

Vebinar je namenjen funkcionerima, direktorima, rukovodiocima kadrovskih službi, sekretarima i zaposlenima u državnim organima, organima AP i JLS, javnim službama (zdravstvo, kultura, nauka, prosveta, učenički i studentski standard socijalna zaštita, turizam, sport) čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i ostalim korisnicima javnih sredstava.

Teme vebinara:

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa i uslovi za zasnivanje radnog odnosa bez posebne saglasnosti
 • Obaveza objavljivanja podataka o kadrovima
 • Popunjavanje PRM obrasca
 • Najčešće dileme u praksi

PREUZIMANJE ZAPOSLENIH

 • Veza sa propisima o ograničenju zapošljavanja
 • Preuzimanje državnih službenika i zaposlenih u organima AP i JLS
 • Preuzimanje u javnim službama i kod ostalih korisnika javnih sredstava

DOPUNSKI RAD I RAD VAN RADNOG ODNOSA

 • Radno angažovanje van radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava
 • Dopunski rad zaposlenih kod korisnika javnih sredstava

OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Minuli rad
 • Godišnji odmor
 • Rad sa nepunim radnim vremenom
 • Solidarna pomoć
 • Jubilarna nagrada

Predavači:

 • Bojana Jakšić Kovačević - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Ranko Jerković - advokat

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Ograničenje zapošljavanja, preuzimanje zaposlenih, rad van radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 06.03.2023.