Zastava Bosne i Hercegovine
VEBINAR

Ograničenje zapošljavanja, preuzimanje zaposlenih, rad van radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava

 • Ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava (saglasnost za zasnivanje radnog odnosa, PRM obrazac, najčešće dileme u praksi)
 • Preuzimanje zaposlenih (između kojih korisnika javnih sredstava je preuzimanje moguće, veza sa ograničenjem zapošljavanja)
 • Rad van radnog odnosa (saglasnost za dopunski rad, ugovori o radnom angažovanju van radnog odnosa)
 • Ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa (plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo, minuli rad, godišnji odmor, rad sa nepunim radnim vremenom, solidarna pomoć, jubilarna nagrada)

Datum i vreme održavanja vebinara:


3. april (ponedeljak) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Prijavite se


Opis vebinara:

Na vebinaru će biti obrađena tema koja se odnosi na propise o ograničenju zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i najčešće dileme koje se javljaju u primeni ovih propisa, kao i primena pravnog instituta preuzimanje zaposlenih između korisnika javnih sredstava. Poseban deo biće posvećen dopunskom radu zaposlenih kod korisnika javnih sredstava i radnom angažovanju van radnog odnosa.

Takođe, na vebinaru će biti prezentovani i odgovori na najčešća pitanja iz prakse koja se odnose na ostvarivanje pojedinih prava po osnovu radnog odnosa zaposlenih kod korisnika javnih sredstava.


Teme vebinara:

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa i uslovi za zasnivanje radnog odnosa bez posebne saglasnosti
 • Obaveza objavljivanja podataka o kadrovima
 • Popunjavanje PRM obrasca
 • Najčešće dileme u praksi

PREUZIMANJE ZAPOSLENIH

 • Veza sa propisima o ograničenju zapošljavanja
 • Preuzimanje državnih službenika i zaposlenih u organima AP i JLS
 • Preuzimanje u javnim službama i kod ostalih korisnika javnih sredstava

DOPUNSKI RAD I RAD VAN RADNOG ODNOSA

 • Radno angažovanje van radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava
 • Dopunski rad zaposlenih kod korisnika javnih sredstava

OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Minuli rad
 • Godišnji odmor
 • Rad sa nepunim radnim vremenom
 • Solidarna pomoć
 • Jubilarna nagrada

Predavači:

Bojana Jakšić Kovačević
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Ranko Jerković
advokat


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici vebinara će imati priliku da se bliže upoznaju sa važećim propisima u oblasti ograničenja zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i praksom u primeni ovih propisa, sa mogućnostima za primenu pravnog instituta preuzimanje zaposlenih, kao i sa regulativom koja uređuje dopunski rad zaposlenih i radno angažovanje van radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava.

Pored navedenog, učesnicima vebinara će biti prezentovani odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih kod korisnika javnih sredstava po osnovu radnog odnosa.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen funkcionerima, direktorima, rukovodiocima kadrovskih službi, sekretarima i zaposlenima u državnim organima, organima AP i JLS, javnim službama (zdravstvo, kultura, nauka, prosveta, učenički i studentski standard socijalna zaštita, turizam, sport) čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i ostalim korisnicima javnih sredstava.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na povlašćene iznose kotizacija za sve naredne vebinare
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


5.900 RSD


NEPRETPLATNIK


8.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o poslovnom subjektu
Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE