Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O FISKALIZACIJI: Predloženi zakon trebalo bi da otkloni nedostatke sadašnjeg modela i dovede do efikasnije kontrole svih isporuka dobara i pruženih usluga na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet


U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o fiskalizaciji koji je planiran da stupi na snagu početkom 2022. godine.

Do 23. novembra Nacrt zakona će biti podložan primedbama i predlozima zainteresovane javnosti, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Javna rasprava o budućem propisu kojim se uređuju predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, kao i obveznici fiskalizacije odvijaće se kroz video konferencije ili na drugi način, o čemu će Ministarstvo blagovremeno obavestiti javnost.

Kao razlog za donošenje novog zakona o fiskalizaciji navodi se značajan napredak tehnologije u toj oblasti u poslednjih 15 godina od donošenja važećeg propisa.

Ističe se da je cilj novog zakona unapređenje sistema fiskalizacije u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

Ministarstvo podseća da je borba protiv sive ekonomije jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Srbije, kao i da su mere unapređenja sistema fiskalizacije i proširenje obuhvata fiskalizacije, predviđene Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije

Predloženi zakon trebalo bi da otkloni nedostatke sadašnjeg modela i dovede do efikasnije kontrole svih isporuka dobara i pruženih usluga na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet.

Cilj je i da se poveća mogućnost praćenja i kontrole rizičnih obveznika u sedištu poreskog organa i smanji potreba za terenskim kontrolama.

"Novi model fiskalizacije predviđa sveobuhvatni obim fiskalizacije, s tim da je izuzetno moguće pojedine delatnosti izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, samo u posebno opravdanim slučajevima", navodi se u obrazloženju.

Kao jedna od prednosti navodi se da će biti smanjeni troškovi obveznika fiskalizacije i proizvođača, odnosno dobavljača uređaja za evidentiranje prometa koji se odnose na administrativne procedure.

Predloženim propisom predviđeno je da se u momentu prometa svaki račun fiskalizuje a podaci Poreskoj upravi prenose putem stalne internet veze, kao i da obveznik koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa.

Novo zakonsko rešenje, navodi se u obrazloženju, omogućiće kupcu proizvoda odnosno korisniku usluga da odmah po izdavanju računa mogu da provere da li je on izdat u skladu sa zakonom.

Primena novog zakona planira se od 1. januara 2022. godine kako bi se u međuvremenu doneli podzakonski akt i omogućilo obveznicima da usklade poslovanje sa novim rešenjima.

Izvor: Vebsajt B92, 03.11.2020.
Naslov: Redakcija