Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE: Predviđeno formiranje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti


Do juna će biti formirana Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, koja će biti ključna institucija za podršku građanima da povećaju energetsku efikasnost u svojim domaćinstvima, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Zoran Lakićević.

- Dugo se čekalo na donošenje zakona koji će na pravi način urediti oblast rudarstva i geoloških istraživanja, energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije i obnovljivih izvora energije - rekao je on.

Prema njegovim rečima, od kako je resor rudarstva i energetike preuzela potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, urađen je veliki posao, za samo nekoliko meseci pripremljeni su novi zakoni koji će zakonodavno urediti kompletnu oblast i uskladiti je sa svim direktivama Evropske unije.

Govoreći o setu novih zakona, Lakićević je dodao da su ovi zakoni okrenuti pre svega građanima i da su građani ti koji treba da imaju najviše koristi.

- Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije građanima će omogućiti, između ostalog, da zamene prozore i vrata odnosno spoljnu izolaciju na zgradama, urade izolaciju krovova i sisteme grejanja - istakao je Lakićević.

On je ukazao da je ovim zakonom predviđeno formiranje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, koja će nakon usvajanja zakona u Narodnoj Skupštini, biti formirana u junu mesecu.

- Takođe, kroz Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije biće omogućen lakši put građanima da sami proizvode električnu energiju i na taj način smanje račune - dodao je Lakićević.

Državni sekretar je posebno istakao da je uloga Uprave da pomogne građanima u finansiranju zamene vrata i prozora, izolacionih fasada i grejnih sistema time što će se zajedno sa lokalnom samoupravom finansirati do 50 odsto troškova, a 50 odsto će građani sami plaćati.

- Postupak će se biti jednostavan za građane, a aktivnosti će se realizovati u saradnji sa lokalnim samoupravama i putem javnog poziva - naveo je Lakićević.

On je dodao da je planirano da se, takođe, nastavi i sa sufinansiranjem projekata energetske sanacije javnih objekata i modernizacije javnog osvetljenja u jedinicama lokalne samouprave.

- Nakon formiranja Uprave, plan je da u narednim fazama subvencije proširimo kako na javne zgrade i ustanove, tako i na škole i vrtiće - dodao je Lakićević, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Blic, 04.04.2021.
Naslov: Redakcija