Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Predlog zakona neprihvatljiv za Udruženje radnika na internetu


Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, čiji je cilj da se pojednostavi postupak utvrđivanja poreske obaveze za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i smanjenje troškova administriranja poreske obaveze.

Ključnom izmenom zakona utvrđuje se visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni.

Izmenama je utvrđeno da se porez za ove radnike na prihode ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembrom 2021. godine utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze, nije pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze i nije pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza.

Novim zakonskim rešenjem ne plaća se porez na dohodak građana na navedene prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43 odsto od ostvarenih prihoda.

Poreska obaveza po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih rata.

Odredbe zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na prihode ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembrom 2021. godine, na koje se porez plaća samooporezivanjem, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona.

Utvrđen je i Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se precizira utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021. od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa. Doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021, a na koju se porez plaća samooporezivanjem.

Vlada Republike Srbije je u velikoj meri prihvatila sugestije Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS) čija je suština u tome da se praktično otpisuju sva potraživanja Poreske uprave od 1. januara 2016. do kraja septembra 2021. za sve frilensere koji su prihodovali do oko 57.000 dinara mesečno, saopšteno je iz UFPS.

Od ovog otpisa bi, kako se navodi, bili izuzeti oni frilenseri kod kojih je već započeta kontrola ove godine i za koje se računa period od 1. januara 2015.

Vlada bi prihvatanjem sugestija potpuno otpisala dug svim frilenserima koji su zarađivali do oko 674.000 dinara godišnje, a isti model oporezivanja bi se primenjivao za sve prilive do 30. septembra ove godine, navodi se u saopštenju.

Za prelazni period od 30. septembra ove do 1. januara sledeće godine, odnosno do stupanja na snagu zakona koji će uređivati prava i obaveze frilensera, primenjivao bi se model bez normiranih troškova.

Kada je reč o budućem periodu UFPS navodi da će frilenseri sa visokim iznosima moći da se opredele da postanu preduzetnici ili pređu u društva sa ograničenom odgovornošću.

"Ovo znači da nas očekuje još dosta posla u budućnosti, ali da smo optimistični u vezi sa rešavanjem svih preostalih nedoumica za budući period", navodi se u saopštenju.

UFPS ocenjuje da je Vlada usvajajući sugestije udruženja učinila da se smanje nejasnoće i brige članova UFPS, ne samo vezano za period od 2015. godine nego i za ubuduće.

Udruženje radnika na internetu saopštilo je da im je Vlada Republike Srbije poslala novi predlog za oporezivanje radnika na internetu za protekli i budući period, koji se, kako tvrde u tom udruženju, gotovo nimalo ne razlikuje od predloga o kojem je diskutovano na sastanku održanom 31. marta i koji je za njih neprihvatljiv.

"Udruženje radnika na internetu je odmah po održanom sastanku 30. marta kategorički odbilo taj predlog, a odbija i ovaj predloženi. Vladi Republike Srbije poručujemo da se životima desetine hiljada radnika na internetu ne odlučuje kao na pijaci i da i dalje čvrsto stojimo iza svojih zahteva", navodi se u saopštenju.

Jasno je, kako smatraju u Udruženju, da je navodni dug neosnovan i da merama koje predlaže, Vlada pokušava da umanji bes radnika na internetu, ali, dodaje se u saopštenju, ona bes, naprotiv, podstiče, predlažući rešenja koja radnicima na internetu onemogućuju da nastave sa radom.

Udruženje preduzetnika i frilensera Srbije (UFPS), koje je takođe prisustvovalo sastanku u zasebnom terminu, prihvatilo je predlog neznatno izmenjenog dužničkog ropstva koje se nudi radnicima na internetu, navodi se u saopštenju.

"Taj predlog obuhvata i poreski model koje će važiti od 1. oktobra nadalje, sve do donošenja novog zakona koji bi trebalo da reguliše zakonski i poreski status frilensera, i koji predviđa visoke procente tekućeg oporezivanja, koji će mesečne prihode smanjiti do 70 odsto", navode iz Udruženja radnika na internetu.

Iz Udruženja radnika na internetu dodaju da je UFPS 31. marta poslao svoj predlog Vladi po održanom sastanku i da se, "kako se vidi iz objavljenog saopštenja tog udruženja, oni zajedno sa Vladom učestvovali u predlogu koji im je danas ponuđen".

"Javno se ograđujemo od UFPS, koje iza odluka svojih pregovarača odbija da stane imenom i prezimenom…. Pozivamo svoje članove da izađu iz UFPS-a i da nastave da se bore za svoja prava svim raspoloživim sredstvima. Nećemo dozvoliti pljačku radnika na internetu", ističu iz Udruženja radnika na internetu.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija