Zastava Bosne i Hercegovine

POSTUPCI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA: Paragraf organizuje vebinar - 10. juna i radionicu u Novom Sadu - 19. juna 2020. godine


Kompanija Paragraforganizuje jednodnevnu radionicu "Postupci javnih nabavki po novom Zakonu o javnim nabavkama", kao i vebinar na istu temu.

Reč je o obuci za subjekte koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki, u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), koji će se primenjivati od 1. jula 2020. godine.

Radionica će biti održana u Novom Sadu - 19. juna 2020. godine, Hotel Aleksandar, Bulevar cara Lazara br. 79, dok će vebinar biti održan 10. juna 2020. godine.

Radionica i vebinar su namenjeni ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima na koji su angažovani na pripremanju i podnošenju ponuda, kao i zaštiti prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Od tema izdvajamo:

  • Rokovi u postupku javne nabavke
  • Način komunikacije sa naručiocem
  • Zahtevanje dodatnih pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom
  • Pripremanje i podnošenje ponude
  • Izbor učesnika i dodela ugovora - način dokazivanja ispunjenosti uslova
  • Pravna zaštita - zahtev za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Predavači:

  • Branimir Blagojević, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
  • Saša Varinac, advokat, nekadašnji predsednik RKJN
  • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o Radionici i vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Postupci javnih nabavki po novom Zakonu o javnim nabavkama za ponuđače".

Izvor: Redakcija, 02.06.2020.