Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA POČELA SA IZDAVANJEM ELEKTRONSKIH UVERENJA: Dostupno Korisničko uputstvo za izdavanje i proveru verodostojnosti eUverenja


Svi korisnici portala E-porezi mogu od 01. marta 2019. godine da dobiju poreska uverenja elektronskim putem. Poreska uprava Republike Srbije je omogućila izdavanje elektronskih uverenja o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda, uverenja o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, uverenja o plaćenom porezu na dodatu vrednost i uverenja o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku bez potrebe odlaska u filijale Poreske uprave.

Tim povodom, direktorka Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković izjavila je:

"To je važan reformski korak i put kojim će Republika Srbija kreirati poresku administraciju budućnosti koja će biti servis građana, sa širokom paletom elektronskih usluga. Samo prošle 2018. godine, Poreska uprava izdala je više od 750.000 uverenja i sigurni smo da će elektronska uverenja smanjiti potrebu dolaska obveznika u organizacione jedinice Poreske uprave. Način podnošenja zahteva i izdavanja uverenja je jednostavan i intuitivan, kreiran je unutar same Poreske uprave i očekujem da će postati model koji će se tretirati kao najbolja međunarodna praksa i samim tim primeniti i u radu razvijenijih administracija, kako u regionu tako i u Evropi."

Za potrebe ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja, zasnivanja radnog odnosa, upisa dece u vrtić, ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom, oslobađanja od plaćanja sudskih troškova i dokazivanja u postupku vezanom za predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje, studentska i učenička pitanja, stručno usavršavanje i prekvalifikaciju - neće se, u skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn i 95/2018), zahtevati uplata takse za izdato uverenje.

Preuzmite:

Korisničko uputstvo za izdavanje i proveru verodostojnosti eUverenja Poreske uprave.

Za pristup portalu E-porezi neophodan je elektronski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti elektronskog uverenja moguća bez elektronskog sertifikata.

Sve ostale informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve Kontakt centra 011-33 10 111 i 0700-700-007.

Izvor: Vebsajt Poreska uprave, 01.03.2019.
Naslov: Redakcija