Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI: Organizacije civilnog društva nezadovoljne Nacrtom zakona, traže ponavljanje javne rasprave


Pet uglednih organizacija civilnog društva u Srbiji je u zajedničkom saopštenju ukazalo da se Nacrtom zakona o referendumu i narodnoj inicijativi "ugrožava neposredno učešće građana u donošenju odluka i umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava i sloboda" i pozvalo vlasti da ponove javnu raspravu o izmenama tog zakona.

Organizacije kao problematične ocenjuju odredbe koje se odnose na trajanje referenduma, njegovu punovažnost, uslove za glasanje i utvrđivanje rezultata tokom epidemije, kao i vremensku obaveznost referendumske odluke, sprovođenje i finansiranje referendumskih aktivnosti kao i zaštitu prava građana pred organima za sprovođenje izbora i sudovima.

U širem obrazloženju, organizacije navode da je u nekim pomenutim segmentima Nacrt protivan i važećem Ustavu Srbije i primećuje se da je javna rasprava organizovana u drugoj polovini jula i da je zainteresovanim stranama dato samo 20 dana da pisanim putem dostave svoje primedbe, bez organizovanja rasprave u bilo kom obliku.

"Zabrinjavaju propusti ovlašćenog predlagača koji nije adekvatno promovisao javnu raspravu, sveo je na dostavljanje pisanih priloga, za čiju dostavu je ostavio veoma kratak rok i objavio nepostojeću e-mail adresu. Na ovaj način je ceo postupak javne rasprave obesmišljen i postoji ozbiljan rizik da će se pred narodnim poslanicima uskoro naći predlog ovog važnog Zakona sa ozbiljnim nedostacima koji će otvoriti prostor za moguće zloupotrebe i izvrgavanje volje građana", ocenjuju potpisnici saopštenja.

Organizacije civilnog društva navode da bi prema aktu Ministarstva pravde o iznosu naknade za overu potpisa iz 2020. godine, za predlaganje zakona za koji je potrebno prikupiti 30.000 potpisa bilo potrebno izdvojiti oko 12.000 EUR.

"Ovi iznosi mogu biti i daleko viši pri predlaganju referenduma - za referendum na republičkom nivou bi bilo potrebno obezbediti oko 42.500 EUR", navodi se u tekstu primedbi.

Primećuju da, usled "nejasne definicije organizatora referendumske kampanje", svako ko istupa u javnosti povodom referenduma, može biti kažnjen veoma visokom novčanom kaznom, ukoliko prethodno nije ispunio niz formalnih zahteva.

"Nacrt ne pravi jasnu razliku između nekoga ko je objavio post na društvenoj mreži kojim sugrađane poziva na izlazak na referendum i nekoga ko ima namera da vodi referendumsku kampanju. Naknada koja će se naplaćivati za overu potpisa neophodnih za raspisivanje referenduma na zahtev građana ili za narodnu inicijativu će korišćenje ovih prava u praksi ograničiti samo na one koji mogu da priušte veoma visoku cenu. Tako se, pored slobode izražavanja, Nacrtom zakona neopravdano ograničava i pravo građana da neposredno učestvuju u donošenju odluka", ocenjuju organizacije.

Nevladine organizacije dalje skreću pažnju na predstojeći referendum na kojem će građani odlučivati o izmeni Ustava RS u delu koji se odnosi na nezavisnost pravosuđa kao, kao i najavu lokalnih referenduma na kojima će se odlučivati o ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu.

"Od izuzetne važnosti je da Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi bude usklađen sa Ustavom RS i međunarodnim standardima", zaključuje se u saopštenju uz poziv Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da sprovede novu opsežnu javnu raspravu u kojoj bi učestvovali svi relevantni akteri.

Saopštenje su zajednički potpisali Beogradski centar za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, Transparentnost Srbija, Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Izvor: Vebsajt Glas Amerike, Veljko Popović, 31.07.2021.
Naslov: Redakcija