Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POSTUPCI JAVNIH NABAVKI PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA: Paragraf organizuje radionice za ponuđače u Novom Sadu - 31. marta i Beogradu - 3. aprila 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje jednodnevne radionice "Postupci javnih nabavki po novom Zakonu o javnim nabavkama".

Reč je o obuci za subjekte koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki, u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), koji će se primenjivati od 1. jula 2020. godine.

Radionice će biti održane u:

  • Novom Sadu - 31. marta 2020. godine, Hotel Aleksandar, Bulevar cara Lazara br. 79
  • Beogradu- 03. aprila 2020. godine, Hotel Prag, ul. Kraljice Natalije br. 27.

Radionice su namenjene ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima na koji su angažovani na pripremanju i podnošenju ponuda, kao i zaštiti prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Od tema izdvajamo:

  • Rokovi u postupku javne nabavke
  • Način komunikacije sa naručiocem
  • Zahtevanje dodatnih pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom
  • Pripremanje i podnošenje ponude
  • Izbor učesnika i dodela ugovora - način dokazivanja ispunjenosti uslova
  • Pravna zaštita - zahtev za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Predavači:

Urednici stručnih časopisa, predstavnici nadležnih institucija, članovi radne grupe za izradu zakona.

Detaljne informacije o Radionici (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Postupci javnih nabavki po novom Zakonu o javnim nabavkama".

Izvor: Redakcija, 03.02.2020.
Naslov: Redakcija