Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19: Omogućeno plaćanje poreza i doprinosa na isplaćene minimalce na najviše 24 mesečne rate, bez obračunate kamate. Prva rata bi trebalo da dospe 10. februara 2021. godine


Poreze i doprinose na isplaćene minimalce, kojim im je država pomogla da ublaže posledice pandemije, privrednici će moći da izmire tokom naredne dve godine. Vlada je donela Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020), kojom je predviđeno plaćanje ovih dugovanja na najviše 24 mesečne rate, bez obračunate kamate. Prva rata bi trebalo da dospe 10. februara.

Privreda se ovoj dinamici i nadala, jer im je prilikom odobrenja pomoći obećano da će nagomilane obaveze izmirivati na rate. U suprotnom bi već početkom januara morali da izmire poreze i doprinose na tri, a pojedini i četiri zarade.

- O ovome se pričalo kada je donošena Uredba kojom je regulisana pomoć privredi - kažu računovođe. - Tada su nadležni obećali da će oni koji su izabrali da odlože poreske obaveze na isplaćene zarade to isplaćivati na rate. To treba da ide po automatizmu, bez prethodnih prijava.

Izmirenje na najviše 24 rate se odnosi na poreze i doprinose na zarade, kao i ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika. Odnosi se i na akontacije poreza na dobit pravnih lica, čija je dospelost, takođe odložena. Isto važi i za akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti i akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike poljoprivrednike. Mesečne rate, u zavisnosti od slučaja, ne mogu biti manje od 1.000, odnosno 2.000 dinara.

Uredba kaže da ukoliko neko propusti da namiri mesečnu ratu, gubi pravo na odlaganje plaćanja. Poreznici su dužni da naplate redovno ili prinudno, preostali neplaćeni iznos.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 29.12.2020.
Naslov: Redakcija