Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: 06. novembra 2021. godine XX Konferencija advokata Srbije. Zauzimanje stava povodom dopune pravnog stava VKS-a o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita


Upravni odbor Advokatske komore Srbije, dana 30.10.2021. godine, na osnovu člana 49. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013), doneo je:

O D L U K U

O SAZIVANjU XX KONFERENCIJE ADVOKATA SRBIJE

1. Saziva se XX Konferencija advokata Srbije za subotu 06.11.2021. sa početkom u 11,00 sati

2. Konferencija advokata Srbije održaće se u Velikoj dvorani Doma sindikata, Dečanska 14 u Beogradu

3. Za XX konferenciju advokata Srbije predlaže se sledeći

D N E V N I     R E D:

1. Otvaranje konferencije (izbor radnog predsedništva i zapisničara)

2. Teme Konferencije:

Da li se pitanje pravne nesigurnosti nastale nakon objavljivanja dopune pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita usvojenog na sednici građanskog odeljenja vrhovnog kasacionog suda od 16.09.2021. godine, treba rešavati, između ostalih aktivnosti Advokatske komore Srbije, i obustavom rada?

AKS poziva advokate Srbije, članove organa i nosioce funkcija u Advokatskim komorama u Srbiji da se odazovu ovom pozivu i učestvuju u radu konferencije.

****

Registracija učesnika i prijava za diskusiju će se vršiti isključivo na osnovu overene advokatske legitimacije.

Izvor: Vebsajt AKS, 01.11.2021.
Naslov: Redakcija