Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLEĐA SVETOG MANASTIRA HILANDAR: U svakom narednom republičkom budžetu odvajaće se sredstva za obnovu, rekonstrukciju i očuvanje manastira Hilandara. Sredstva za realizaciju projekata mogu da se finansiraju i iz budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, putem donacija, kao i iz drugih izvora


Vlada Republike Srbije dobiće novo radno telo, Komisiju za manastir Hilandar, predviđa se Predlogom zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svetog manastira Hilandar.

U svakom narednom republičkom budžetu odvajaće sredstva za obnovu, rekonstrukciju i očuvanje manastira Hilandara, dodaje se u obrazloženju zakona.

U budžetu za 2021. godinu opredeljeno je 360 miliona dinara, a za 2022. i 2023. godinu sredstva će se planirati u skladu sa limitima utvrđenim od strane Ministarstva finansija.

"Cilj ovog zakona jeste da se obezbedi kontinuirana i na zakonu zasnovana podrška i pomoć Republike Srbije očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar i u tom okviru pomoć obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandara, uz stalnu, izvesnu i sigurnu finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srbije", piše u obrazloženju.

Sredstva za realizaciju projekata za očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar mogu da se finansiraju i iz budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, putem donacija, kao i iz drugih izvora, navodi se u obrazloženju zakona.

Sveti manastir Hilandar je, sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske upisan u Listu svetske kulturne i prirodne baštine Uneska. Hilandar je od svog osnivanja 1198. godine samoupravna monaška ustanova.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Katarina Baletić, 30.08.2021.
Naslov: Redakcija