Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Zahtev za otklanjanje nepravilnosti podnosi se javnom izvršitelju u roku od 15 dana od kada je odluka trebalo da bude doneta ili radnja preduzeta. Na rešenje izvršitelja po zahtevu za otklanjanje nepravilnosti takođe je dozvoljen prigovor sudu


Beograđanin Bojan P. našao je nedavno u poštanskom sandučetu dopis kojim ga javni izvršitelj obaveštava da se u roku od osam dana javi zbog izvršenja, inače će se, s kačenjem rešenja na oglasnu tablu suda, smatrati da mu je rešenje o izvršenju uručeno. Bio je zbunjen. Adresa na dopisu je bila njegova, ali ne i ime. Dopis je bio naslovljen na komšinicu koja je preminula pre nekoliko godina.

Pozvao je naznačenu izvršiteljsku kancelariju i naleteo na, ne baš ljubaznu, izvršiteljku. Pokušao je da joj objasni da je dopis upućen na pogrešnu adresu i zatim našao kćerku preminule i obavestio i nju. Kćerka je bila u šoku. Izvršenje je bilo na osnovu navodnog prastarog majčinog duga za komunalije, za koji kćerka nije znala, niti je bilo kad stigla opomena.

- Kada je pozvala izvršiteljku i rekla joj da je dopis stigao na pogrešnu adresu, dobila je informaciju da ih je o tome već obavestio jedan gospodin, kao i da je policiji je dato da uđe u trag izvršnom dužniku - prepričava Bojan.

On ne zna kako se saga s komšinicom i izvršiteljem završila, ali kaže da je cela priča za njega bila stresna i boji se da je i sam mogao da postane meta plenidbe.

I on, i većina građana, misle da su građani nedovoljno zaštićeni od izvršitelja i da može da im se desi da, bez prethodnog obaveštenja, a zbog minornog ili čak tuđeg duga, završe na ulici.

U Komori izvršitelja kažu da stvari ne stoje baš sasvim tako. Kako objašnjava Magdalena Novaković, generalni sekretar Komore, pravo građana da se žale regulisano je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje):

- Strankama na raspolaganju stoji više pravnih sredstava. Recimo, zahtev za otklanjanje nepravilnosti. On se podnosi javnom izvršitelju u roku od 15 dana od kada je odluka trebalo da bude doneta ili radnja preduzeta. A na rešenje izvršitelja po zahtevu za otklanjanje nepravilnosti takođe je dozvoljen prigovor sudu. U propisanim slučajevima stranke podnose žalbu i prigovor sudu i na rešenje prvostepenog suda i javnog izvršitelja u roku od osam dana od dostavljanja rešenja. Prigovor trećeg lica se može podneti tokom celog postupka.

Novaković se ne slaže ni sa čestom primedbom građana da "su se izvršitelji osilili jer su bez kontrole". Nad njihovim radom, kaže, postoji trostruka kontrola. Nadzor vrše Komora javnih izvršitelja i Ministarstvo pravde u postupku vanrednog nadzora, zatim kada postupaju po pritužbama stranaka i učesnika u postupku, a i u okviru redovnog nadzora. Kontrolu vrše i sudovi, kada rešavaju po pravnim lekovima koje podnose stranke i učesnici u postupku protiv odluka izvršitelja.

Uprkos primedbama na njihov rad, većina građana ipak misli da su Srbiji izvršitelji potrebni. I u Komori podsećaju da je od primene novog Zakona rešeno blizu 1,7 miliona starih sudskih predmeta.

- Po nama, najvećim benefitom može se smatrati povećanje stepena finansijske discipline, kako građana tako i pravnih lica, što posledično utiče na poboljšanje privredne klime za podsticanje ulaganja. Od početka rada izvršitelja primetno je značajno povećanje efikasnosti u naplati potraživanja, čime ova pravosudna profesija doprinosi unapređenju pravosudnog sistema i pravnoj sigurnosti u društvu - kaže Novakovićeva.

Ona dodaje da izvršenje više ne traje prosečno 635 dana, kao ranije, pre uvođenja ove profesije, već 100. Takođe, od kada je Zakonom o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 i 106/2015) izvršiteljima poverena i ova dužnost, značajno je povećana naplata.

Od početka rada javnih izvršitelja, u junu 2012, postupali su u 2,4 miliona predmeta, od kojih je nešto više od polovine okončano.

Najveći broj izvršenja, kako se vidi iz godišnjeg izveštaja o radu javnih izvršitelja za prošlu godinu, odnosi se na izvršenja na osnovu verodostojnih isprava radi namirenja komunalnih potraživanja, kao i na potraživanja između firmi.

Slede izvršenja na osnovu sudskih presuda, u kojima su poverioci i građani i preduzeća. Izvršni dužnici su češće fizička nego pravna lica, ali je u porastu i broj firmi dužnika. Mada ih je daleko manje "pod lupom" izvršitelja, ukupan iznos njihovih dugovanja daleko nadmašuje ono što duguju građani.

Zbog propusta u radu do sada je sankcionisano 20 izvršitelja. Izrečene su dve opomene, 16 novčanih kazni, dve zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od tri meseca i četiri trajne zabrane.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 01.07.2018.
Naslov: Redakcija