Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Brisana je odredba kojom nije moguće istovremeno korišćenje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu drugog lica


Roditeljima dece sa invaliditetom trebalo bi da u narednom periodu prema novim izmenama zakona bude omogućeno da istovremeno dobijaju naknadu za odsustvo s posla i brigu o deci, što bi za pojedine značilo da će sačuvati svoje radno mesto.

To bi trebalo da donese Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji bi prema rečima nadležnih, već ove nedelje mogao da se nađe pred Vladom.

Kako je u Narodnoj skupštini istakla premijerka Srbije Ana Brnabić, usvojene su izmene na koje je ukazao Ustavni sud, a koje se odnose na brigu o deci sa invaliditetom.

"Neće više biti 'ili - ili', ili naknada, ili povratak na posao, već će biti predviđene obe vrste podrške. Izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom su završene i postoji mogućnost da se već ove nedelje nađu na dnevnom redu vlade, nakon čega će biti prosleđene parlamentu", istakla je Brnabić.

Naime, prethodne izmene tog Zakona imale su deo koji su mnogi roditelji smatrali spornim jer su zapravo oduzimale istovremeno pravo na naknadu za odsustvo s posla, zajedno s naknadom za tuđu negu i pomoć, odnosno jedno je isključivalo drugo.

Tada su pojedini roditelji istakli da su praktično morali da, birajući između tih vrsta naknada odustanu od svojih poslova jer je u određenim slučajevima podrška za tuđu negu i pomoć veća.

Sada se u Nacrtu zakona navodi da je izvršena izmena u članu 12. tako što je u cilju dodatne podrške roditeljima koji imaju bolesno dete brisana odredba kojom nije moguće istovremeno korišćenje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu drugog lica.

Do prethodnih izmena Zakona, roditelji dece s invaliditetom imali su pravo na naknadu za bolovanje do pete godine deteta, kao i naknadu za negu deteta s teškoćama u razvoju.

Izmenama Zakona predviđeno je da i za žene koje se bave poljoprivredom važi obaveza o uplaćenom osiguranju za poslednjih 18 meseci, a ne 24 meseca kao do sada.

"Izmenama i dopunama je predviđeno upravo to i za žene koje rade na selu i bave se poljoprivrednom smanjiće se vreme sa 24 na 18 meseci", rekla je Brnabić.

Izvor: Vebsajt Blic, 28.05.2021.
Naslov: Redakcija