Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PARAGRAFOVA OBUKA ZA STICANJE ZVANJA REVIZOR KOJE SE MOŽE KORISTITI ZA ISPUNJENJE USLOVA IZ ČLANA 18. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU POTREBNOG ZA UPIS U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA


Kompanija Paragraf organizovaće obuku računovođa, ovlašćenih računovođa i drugih pružalaca računovodstvenih usluga za sticanje zvanja Revizor koje se može koristiti za ispunjenje uslova iz člana 18. ZOR potrebnog za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Obuka je koncipirana tako da se svaki predmet obrađuje kroz 20 školskih časova podeljenih u pet dana po četiri časa.

Svaki predmet će biti obrađen kroz prezentaciju i usmeno predavanje u skladu sa predviđenim Programom Komore ovlašćenih revizora uz korišćenje odgovarajuće literature. Nakon svake pređene oblasti predviđeni su kratki on line testovi radi provere usvojenog znanja, kao i odgovori na pitanja polaznika.

Nakon završene obuke, polaznici će na brži i lakši način moći da usvoje gradivo predviđeno Programom Komore ovlašćenih revizora za sticanje zvanja revizor, kao i da unaprede i prošire dosadašnje znanje iz oblasti, računovodstva i revizije, kao i finansija i ekonomije kao nauke. Stečeno znanje će osim za potrebe polaganja ispita moći da primene u praksi kroz pružanje računovodstvenih i drugih konsultantskih usluga iz ekonomsko-finansijske oblasti

Obuka je namenjena preduzetnicima i pravnim licima koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, njihovim osnivačima i zaposlenima.

Obveznici sticanja zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu: Jedan od zaposlenih sa punim radnim vremenom u pravnom licu ili preduzetniku ili sam preduzetnik koji ima pretežnu delatnost za obavljanje knjgovodstvenih poslova – šifra delatnosti 6920 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.

Opis obuke - Teme

  • Predmet - Teorija i principi računovodstva, ob
  • Predmet - Teorija revizije,
  • Predmet - Poslovni informacioni sistemi,
  • Predmet - Finansijska analiza,
  • Predmet - Mikroekonomija - opšta i finansijska ekonomija.

Predavači:

  • Mr Bojan Branković - sudski veštak, konsultant
  • Mr Milica Bjelić - ovlašćeni revizor i interni revizor
  • Miodrag Ranisavljević - direktor DataLab
  • prof.dr Igor Pejović

Detaljne informacije o obuci (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Obuka računovođa, ovlašćenih računovođa i drugih pružalaca računovodstvenih usluga za sticanje zvanja Revizor koje se može koristiti za ispunjenje uslova iz člana 18. ZOR potrebnog za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga"

Izvor: Redakcija, 2.3.2021.