Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA - "Sl. glasnik RS", br. 114/2021: Uredbom se ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 15.11.2021. godine


Članom 39. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) propisano je da radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, Vlada Republike Srbije može da odredi privremene mere koje se odnose na:

- određenu vrstu robe i usluga,

- određenu kategoriju trgovaca, pružalaca usluga ili potrošača,

- radno vreme,

- potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,

- cene, kao i

- druge uslove za obavljanje trgovine,

osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

Vlada Republike Srbije određuje privremene mere, kao i vremenski period primene tih mera, srazmerno cilju i očekivanim rezultatima, koji ne može biti duži od šest meseci od dana određivanja privremene mere, odnosno najduže do ispunjenja obaveze kada je u pitanju sprovođenje obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Imajući u vidu navedeno, Vlada je donela Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021 - dalje: Uredba).

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RSˮ, odnosno 1.12.2021. godine, a važi 60 dana od dana stupanja na snagu.

Uredbom se ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica, tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 15.11.2021. godine.

Ograničenje cena se primenjuje za sledeću robu:

 • šećer kristal;
 • brašno tip T-400;
 • jestivo suncokretovo ulje;
 • svinjsko meso - but;
 • UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti.

Ograničenje cena se ne odnosi na snižene cene (rasprodaje, sezonska sniženja ili akcijske prodaje), ukoliko su bile na snazi 15.11.2021. godine, već se odnosi na redovne cene, odnosno cene pre sniženja.

Proizvođači ne smeju isporučivati navedene proizvode u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Odgovornost za prekršaj u slučaju nepridržavanja načina obračuna marže ili postupanja suprotno odredbama čl. 1. i 2. Uredbe za:

 • Pravno lice:
  • Novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara;
  • Zaštitna mera - zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
 • Odgovorno lice u pravnom licu:
  • Novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara;
  • Zaštitna mera - zabrana vršenja određenih poslova u trajanju od šest meseci do jedne godine.
 • Preduzetnik:
  • Novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara;
  • Zaštitna mera - zabrana vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom Uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Izvor: Redakcija, 1.12.2021.