Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

("Sl. glasnik RS", br. 133/2022, 136/2022, 10/2023 i 15/2023)

Član 1

Ovom uredbom se, u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica.

Član 2

Maksimalna maloprodajna cena jestivog suncokretovog ulja u pakovanju od jednog litra ne sme prelaziti 219,99 dinara.

Član 3

Maksimalna maloprodajna cena belog kristal šećera, u svim pakovanjima, ne sme prelaziti 114,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera, u pakovanjima od jednog kilograma, pet kilograma i deset kilograma, ne sme prelaziti 95,00 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera za sva ostala pakovanja ne sme prelaziti 104,54 dinara po kilogramu.

Član 4

Trgovci na veliko koji kupuju kristal šećer, po ceni i u pakovanjima iz člana 3. stav 2. ove uredbe, dužni su da ga distribuiraju u trgovinu na malo u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Član 5

Maksimalna maloprodajna cena za brašno tip T-400 glatko, u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, ne sme prelaziti 84,7 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, ne sme prelaziti 70,00 dinara po kilogramu.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu brašna iz stava 1. ovog člana, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Za vreme važenja ove uredbe vanfakturna davanja od strane dobavljača se ne primenjuju.

Član 6

Maksimalna maloprodajna cena za brašno tip T-500, u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, ne sme prelaziti 78,65 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena brašna tip T-500, u pakovanjima do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, ne sme prelaziti 65,00 dinara po kilogramu.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu brašna iz stava 1. ovog člana, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Za vreme važenja ove uredbe vanfakturna davanja od strane dobavljača se ne primenjuju.

Čl. 7 i 8

(Brisani)

Član 9

Proizvođači ne smeju isporučivati proizvode iz čl. 2. i 3. i čl. 5-8. ove uredbe u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Član 10

(Brisan)

Član 11

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 2-10. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 12

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 13

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a važi do 31. marta 2023. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopunama
Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica

("Sl. glasnik RS", br. 136/2022)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".