Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Transparentnost Srbije traži da se propiše brisanje podataka iz Registratora APR-a po automatizmu


Transparentnost Srbija (TS) saopštila je da je Ministarstvo privrede pokušava da, kako tvrde, prikaže da osobe kojima je istekao mandat vršioca dužnosti direktora javnih preduzeća i dalje zakonito obavljaju te funkcije.

Kako je navedeno u saopštenju, TS je u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre predlagala da se zakonom izričito propiše da se podaci iz Registratora APR-a brišu po automatizmu.

TS navodi da je Ministarstvo privrede ustvrdilo da Registrator (APR) ne može automatski da briše podatke o licima ovlašćenim za zastupanje javnih preduzeća nakon što im istekne period na koji su imenovani, jer im, kako tvrdi Ministarstvo, a navodi TS, mandat ne prestaje po sili zakona, već je neophodno doneti rešenje o razrešenju.

Iz ove organizacije podsećaju da Zakon izričito propisuje da mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan i dodaju da je u takvim slučajevima Ministarstvo u obavezi da utvrdi da se javnim preduzećima upravlja nezakonito.

Podsećaju i da je, prema poslednjem istraživanju TS od 34 preduzeća na koja se primenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019) o izboru direktora, samo njih osam ima direktora izabranog na konkursu.

Takođe, navode, da su u 18 na čelu osobe kojima je istekao mandat v.d. direktora, u tri su v.d. direktori u zakonitom roku, dok su u ostalim na čelu osobe postavljene bez konkursa, ili je nemoguće utvrditi ko je i od kada direktor.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.07.2021.
Naslov: Redakcija