Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA: Istekao rok za prijavu istaknutih pravnika. Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu će najkasnije 27. marta 2023. godine, predložiti po osam kandidata i dostaviti predloge Narodnoj skupštini na odlučivanje


Rok za prijavu kandidata na prvi javni konkurs za četiri člana Visokog saveta sudstva (VSS) i četiri člana Visokog saveta tužilaštva (VST) iz redova “istaknutih pravnika” istekao je u ponedeljak, 27. februara. Narodna skupština će izabrati istaknute pravnike u ova dva pravosudna tela, na osnovu predloga Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glasovima dve trećine narodnih poslanika.

Odbor treba da razmotri prijave onih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor. Razgovor sa kandidatima, kako je navedeno u konkursu, direktno se prenosi putem medija. Odbor će najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs, a to znači najkasnije 27. marta, predložiti po osam kandidata i dostaviti predloge Narodnoj skupštini na odlučivanje. Narodni poslanici će glasanjem izabrati po četiri istaknuta pravnika, koji će prvi put ući u sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva (dosadašnjeg Državnog veća tužilaca), sa mandatom od pet godina.

Primena novih pravosudnih zakona započeće kada se izaberu novi članovi VSS i VST iz reda istaknutih pravnika, čime će ova dva pravosudna tela kompletirati sastav kakav je propisan novim zakonima. Dosadašnji izborni članovi iz redova sudija i javnih tužilaca, ostaće na funkcijama na koje su stupili 2021. i 2002. godine, takođe sa mandatom od pet godina.

Očekuje se da tokom ove sedmice u Odbor stignu prijave koje su u roku poslate poštom. Za sada još nema podataka o tome koliko je kandidata prijavljeno, a tokom naredne nedelje očekuje se da budu saopštena imena pravnika koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Politika, A. Petrović, 27.02.2023.
Naslov: Redakcija