Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Produžiti rok za predaju dokumentacije za Registar APR


Komora javnih nabavki Srbije pozvala je nadležne organe da produže rok za prikupljanje dokumentacije neophodne za predaju zahteva za upis i obnovu u Registar ponuđača Agencije za privredne registre (APR), koji ističe 1. jula. 2020. godine

U saopštenju Komore apeluje se da se rok produži kako bi svi ponuđači blagovremeno pripremili dokumentaciju i istovremeno se sprečile gužve ispred nadležnih institucija zbog prikupljanja dokumentacije, a koje povećavaju rizik od širenja virusa COVID-19.

U susret početku primene novog Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) od 1. jula 2020.godine, u Komori napominju da će postupci po važećem Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) biti sprovođeni i u narednih nekoliko meseci, ukoliko su pokrenuti pre 1. jula ove godine, a u skladu sa članovima 239. i 240. novog Zakona o javnim nabavkama.

Dodaje se da će učesnici moći da dokažu status registrovanog ponuđača posle 1.njula potvrdom registratora Registra ponuđača da je ponuđač registrovan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a što će biti moguće utvrditi i uvidom na internet stranici APR-a.

Uzimajući u obzir činjenicu da usled pandemije COVID-19, ponuđači nisu stigli da u roku od 1. marta do sada izvade svu neophodnu dokumentaciju za produženje registracije u Registru ponuđača APR, Komora apeluje da se, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, rok za predaju neophodne dokumentacije odloži za dodatni primereni rok, koji ne bi smeo biti kraći od 15 dana.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.06.2020.
Naslov: Redakcija