Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Nacrt zakona predviđa proširenje kruga organa koji će potpadati pod obaveze iz ovog zakona


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, o kome se vodi javna rasprava, potpuno je u duhu ciljeva Tromso konvencije Saveta Evrope, ocenila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.

Obradović je na konferenciji "Tromso konvencija – stanje u Srbiji", u organizaciji Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, izrazila zadovoljstvo time što su se održavanje ove konferencije i početak javne rasprave o pomenutim zakonskim izmenama i dopunama podudarili.

To je važno, kako je dodala, imajući u vidu dug rad na njegovoj pripremi, kao i izuzetnu saradnju koju je na tom poslu radna grupa Ministarstva ostvarila sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ona je izrazila uverenje da će konačni tekst nacrta zakona, proistekao iz ove saradnje i javne rasprave, predstavljati bitan kvalitativan pomak u primeni zakona.

Ministarka je navela da trenutno važeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), donet 2004. godine, važi za jedan od najnaprednijih u svetu kada je reč o pravu javnosti da zna, ali da je posle više od 10 godina njegove primene bilo potrebno unaprediti ga, posebno u delu postupanja organa vlasti i zloupotrebe prava koje zakon pruža tražiocima informacija.

Obradović je dodala da su odredbe važećeg zakona u pogledu ostvarivanja prava javnosti da zna praktično već usklađene sa Tromso konvencijom, koja se odnosi na pristup zvaničnim dokumentima.

Ona je ukazala na to da Nacrt zakona predviđa značajno širi krug organa koji će potpadati pod obaveze iz ovog zakona, mnogo širi od onog koji Tromso konvencija prepoznaje kao organe vlasti.

Izmenama koje predstavljamo javnosti želimo da instituciji Poverenika damo dodatna ovlašćenja, koja treba da dovedu do doslednije primene zakona od strane organa vlasti i što šireg uvažavanja prava javnosti da dobije informacije nastale u njihovom radu, poručila je Obradović.

Ona je navela da je u duhu ciljeva Tromso konvencije i drugi bitan aspekt predviđenih izmena, koji se odnosi na primenu principa proaktivne transparentnosti, što znači obavezu organa vlasti da objavljuje i javnosti učini dostupnim što veći broj informacija o svom radu.

Ministarka je uputila poziv svim zainteresovanima da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona, koja traje do 16. juna ove godine, uzimajući u obzir i odredbe Tromso konvencije.

Srbija je potpisnica Tromso konvencije od 2009. godine, a ministarka Obradović je istakla da će se, ukazujući na njen značaj, lično založiti za to da se ratifikuje u Narodnoj skupštini.

Izvor: Vebsajt Vlade, 27.05.2021.
Naslov: Redakcija