Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Rasprava će trajati do 16. juna 2021. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 77. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon) i Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije 05 Broj: 011-3900/2021 od 27. aprila 2021. godine, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i ovom prilikom poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, nevladine organizacije i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sprovodi se u periodu do 16. juna 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi, mogu svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare dostaviti u navedenom periodu na adresu elektronske pošte: jrasprava.zospijz@mduls.gov.rs; ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj veb prezentaciji i Portalu eUprava.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 27.05.2021.
Naslov: Redakcija