Zastava Bosne i Hercegovine

NEDOUMICE U PRIMENI ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE: Paragraf organizuje vebinar 25. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 25. aprila 2024. godine, vebinar na temu “Nedoumice u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse”.

Posle skoro godinu dana od stupanja na snagu novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, i dalje postoje određene nedoumice u primeni. Na jednodnevoj edukaciji, a u susret dodeli Nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu "28. april" posebno ćemo se bazirati na aktuelna pitanja koja su se do sada javila kao sporna u praksi kao što su:

 • da li je poslodavac u obavezi da osigura zaposlene od povreda na radu i profesionalnih bolesti budući da su novim zakonom propisane novčane kazne, kao i da li to mora učiniti kumulativno, ili može zaposlene osigurati samo od povrede na radu a ne i od profesionalnih bolesti ili obrnuto,
 • na koji način organizovati poslove bezbednosti i zdravlja na radu u manje a na koji način u visoko rizičnim delatnostima,
 • koje su obaveze poslodavca koji samostalno obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu i na koji način će on polagati stručni ispit,
 • da li postoji mogućnost izmene izvršene kvalifikacije povrede na radu,
 • obaveza procene rizika za sva radna mesta bez obzira na činjenicu da se poslovi obavljaju u istoj radnoj sredini,
 • obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom premeštaja na druge poslove
 • na koji način obezbediti ulaz u gradilište od pristupa neovlašćenih lica i vozila,
 • odgovornost poslodavca ukoliko zaposleni odbije pregled vida,
 • da li vozači periodične lekarske preglede moraju da vrše na godinu dana,
 • važenje položenog stručnog ispita i izdate licence lica koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu u raznim oblastima,
 • da li je obuka rukovodilaca za bezbedan rad ujedno i obuka koju dobijaju svi zaposleni ili se radi o nekoj drugoj vrsti obuke, kako nije definisan vremenski okvir koji se odnosi na podnošenje kvartalnih izveštaja Upravi o obavljenim poslovima po osnovu dobijene licence, sa kojim kvartalom treba početi sa primenom da poslodavci ne bi bili u prekršaju...

Učesnici će imati priliku da se upoznaju i sa drugim novitetima u vezi sa primenom zakona u praksi i da razjasne druge nedoumice sa kojima se susreću u radu.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • uoči promene i novine propisane Zakonom
 • primeni odredbe Zakona
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama
 • vodi uredne evidencije i izradi sve normativne akte iz navedenih oblasti

Vebinar je namenjen svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Teme vebinara:

 • Primena zakona i rokovi za usklađivanje
 • Po kojim obavezama je poslodavac dužan da postupi odmah a za koje može da čeka dve godine
 • Donošenje podzakonskih akata
 • Odgovori na aktuelna pitanja i rešavanje nedoumica

Predavač:

 • Vera Božić Trefalt - stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Nedoumice u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 29.02.2024.