Prijavite se

Zastava Bosne i Hercegovine
VEBINAR

Nedoumice u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse


Datum i vreme održavanja vebinara:

25. april (četvrtak) 2024. godine
Početak vebinara od 9:50h


Opis vebinara:

Posle skoro godinu dana od stupanja na snagu novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (dalje:Zakon) i dalje postoje određene nedoumice u primeni. Na jednodnevnoj edukaciji, a u susret dodeli Nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu "28. april" posebno ćemo se bazirati na aktuelna pitanja koja su se do sada javila kao sporna u praksi kao što su:

 • da li postoji obaveza poslodavca da osigura zaposlene od povreda na radu i profesionalnih bolesti?
 • kako organizovati poslove bezbednosti i zdravlja na radu u manje odnosno u visoko rizičnim delatnostima?
 • koje su obaveze poslodavca koji samostalno obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu?
 • da li postoji mogućnost izmene izvršene kvalifikacije povrede na radu?
 • da li se procena rizika vrši za sva radna mesta?
 • da li postoji obaveza obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom premeštaja na druge poslove?
 • kako obezbediti ulaz u gradilište od pristupa neovlašćenih lica i vozila?
 • koja je odgovornost poslodavca ukoliko zaposleni odbija pregled vida?
 • da li vozači periodične lekarske preglede moraju da vrše na godinu dana?
 • da li važi položeni stručni ispit i izdate licence lica koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu?
 • koja je sadržina obuke rukovodilaca za bezbedan rad?
 • koji je rok za podnošenje kvartalnih izveštaja Upravi, o obavljenim poslovima po osnovu dobijene licence?

Učesnici će imati priliku da se upoznaju i sa drugim novitetima u vezi sa primenom zakona u praksi i da razjasne druge nedoumice sa kojima se susreću u radu.

Teme vebinara:

 • Primena Zakona i rokovi za usklađivanje
 • Po kojim obavezama je poslodavac dužan da postupi odmah a za koje može da čeka dve godine
 • Donošenje podzakonskih akata
 • Odgovori na aktuelna pitanja i rešavanje nedoumica

Predavač:

Vera Božić Trefalt
stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • uoči promene i novine propisane Zakonom
 • primeni odredbe Zakona
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama
 • vodi uredne evidencije i izradi sve normativne akte iz navedenih oblasti

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica, a imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

PRETPLATNICI


5.900 RSD

NEPRETPLATNICI


8.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

Podaci o poslovnom subjektu
Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije