Zastava Bosne i Hercegovine

RAD VAN RADNOG ODNOSA: Paragraf organizuje online obuku 18. i 19. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 18. i 19. aprila 2024. godine, online obuku na temu “Rad van radnog odnosa”.

Učesnici obuke o načinu i uslovima angažovanja lica za rad van radnog odnosa imaju priliku da savladaju ugovore o radnom angažovanju i osposobe se za prepoznavanje ne samo zakonitog osnova za ovakav vid angažovanja fizičkih lica, već i ukupnog troška za poslodavca koji takvo angažovanje nosi. Na samoj obuci će svaki vid ovakvog angažovanja biti posebno objašnjen, specifičnosti ugovora, sa posebnim osvrtom na bitne elemente, način raskida ugovora, obavezu prijave na osiguranje i obim prava iz osiguranja radno angažovanih, sa detaljnim prikazom poreskog tretmana ugovorene naknade za rad i naknade troškova radnoangažovanih i to:

 • ugovorom o privremenim i povremenim poslovima
 • “usmenim" ugovorom o pojednostavljenom radnom angažovanju sezonskih radnika
 • ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • ugovorom o delu
 • ugovorom o dopunskom radu
 • ugovorom o međusobnim pravima i obavezama direktora

Polaznici online obuke biće u prilici da vladaju važećom zakonskom regulativom koja se odnosi na rad van radnog odnosa u privatnom sektoru, što će im biti od neizmerne pomoći za olakšano zaključivanje pravno valjanih ugovora. Ukazaćemo na osnovna obeležja ovih ugovora čija pojava i prisutnost se vezuje za razvoj tehnologije i organizacije, ali i ekonomske i druge poteškoće sa kojim se sreću poslodavci u svakodnevnom poslovanju.

Takođe, posebnu pažnju obratićemo na prava i obaveze poslodavca, prateće troškove ovakvog angažovanja, obavezu prijave na socijalno osiguranje i prava iz osiguranja, zloupotrebe ovih ugovora u praksi, ali i na primere iz svakodnevnog života, koji često izazivaju dileme.

Online obuka je namenjena poslodavcima koji imaju potrebu za angažovanjem lica na ovaj način odnosno zaposlenima koji rade na poslovima zaključivanja ugovora, obračuna ugovorenih naknada i podnošenju poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica - advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, HR službama.

Teme ONLINE obuke:

I dan

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima,
 • Pojednostavljeno radno angažovanje sezonskih radnika,
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

II dan

 • Ugovor o delu
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora

Predavači:

 • Aleksandra Vasić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Pravo u privredi i pravosuđu"
 • Suzana Kostić - odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Tatjana Orlović - odgovorni urednik časopisa "Pravo u privredi i pravosuđu"

Detaljne informacije o online obuci (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Rad van radnog odnosa“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 29.02.2024.