Prijavite se

Zastava Bosne i Hercegovine
ONLINE OBUKA

RAD VAN RADNOG ODNOSA

 • Online obuka o načinu i uslovima angažovanja lica za rad van radnog odnosa sa detaljnim prikazom poreskog tretmana ugovorene naknade za rad i naknade troškova

Datumi i vreme održavanja ONLINE obuke:

18. i 19. april 2024. godine
Početak ONLINE obuke od 9:50h

Opis ONLINE obuke:

Učesnici obuke o načinu i uslovima angažovanja lica za rad van radnog odnosa imaju priliku da savladaju ugovore o radnom angažovanju i osposobe se za prepoznavanje ne samo zakonitog osnova za ovakav vid angažovanja fizičkih lica, već i ukupnog troška za poslodavca koji takvo angažovanje nosi. Na samoj obuci će svaki vid ovakvog angažovanja biti posebno objašnjen, specifičnosti ugovora, sa posebnim osvrtom na bitne elemente, način raskida ugovora, obavezu prijave na osiguranje i obim prava iz osiguranja radno angažovanih, sa detaljnim prikazom poreskog tretmana ugovorene naknade za rad i naknade troškova radnoangažovanih i to:

 • ugovorom o privremenim i povremenim poslovima
 • „usmenim" ugovorom o pojednostavljenom radnom angažovanju sezonskih radnika
 • ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • ugovorom o delu
 • ugovorom o dopunskom radu
 • ugovorom o međusobnim pravima i obavezama direktora

Teme ONLINE obuke:

I dan

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima,
 • Pojednostavljeno radno angažovanje sezonskih radnika,
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

II dan

 • Ugovor o delu
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora

Predavači:

Aleksandra Vasić
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Pravo u privredi i pravosuđu"

Suzana Kostić
odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Tatjana Orlović
odgovorni urednik časopisa "Pravo u privredi i pravosuđu"

Zašto da pratite Paragrafovu ONLINE obuku?

Polaznici online obuke biće u prilici da vladaju važećom zakonskom regulativom koja se odnosi na rad van radnog odnosa u privatnom sektoru, što će im biti od neizmerne pomoći za olakšano zaključivanje pravno valjanih ugovora. Ukazaćemo na osnovna obeležja ovih ugovora čija pojava i prisutnost se vezuje za razvoj tehnologije i organizacije, ali i ekonomske i druge poteškoće sa kojim se sreću poslodavci u svakodnevnom poslovanju.

Takođe, posebnu pažnju obratićemo na prava i obaveze poslodavca, prateće troškove ovakvog angažovanja, obavezu prijave na socijalno osiguranje i prava iz osiguranja, zloupotrebe ovih ugovora u praksi, ali i na primere iz svakodnevnog života, koji često izazivaju dileme.

Kome je ONLINE obuka namenjena?

Online obuka je namenjena poslodavcima koji imaju potrebu za angažovanjem lica na ovaj način odnosno zaposlenima koji rade na poslovima zaključivanja ugovora, obračuna ugovorenih naknada i podnošenju poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica - advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, HR službama.


Kotizacija obuhvata:

 • Power point prezentacije predavača
 • Modeli ugovora
 • Praćenje predavanja obuke

ONLINE OBUKA - KOTIZACIJA
(online praćenje)


PRETPLATNIK

21.900 din

NEPRETPLATNIK

28.900 din


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


NAPOMENA: Prijavom na obuku biće Vam ispostavljen predračun za plaćanje u skladu sa važećim kotizacijama. Paketi vebinara ne važe i ne mogu se primenjivati za obuke i višednevne edukacije.


Zainteresovani ste?

Prijava za ONLINE obuku

Podaci o poslovnom subjektuPodaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije