Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PLAN UKLANJANJA OBJEKATA
 • POTVRDA KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED O PUŠTANJU U PROBNI RAD
 • PREDLOG KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
 • PROGRAM UKLANJANJA OBJEKATA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2009, 10/2009, 20/2009, 6/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 18/2010, 35/2010, 6/2011, 8/2011, 10/2011, 20/2011, 9/2012, 11/2013, 13/2014, 23/2014 i 8/2015)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2009, 1/2010 - ispr., 2/2014 - dr. odluka i 2/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O OVLAŠĆENJU GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA MOLODEČNO, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2 - sveska 1 - prečišćen tekst)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI GLAVNOG INSPEKTORA ZA PUTEVE I JAVNI PREVOZ I INSPEKTORA ZA PUTEVE I JAVNI PREVOZ ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI GLAVNOG KOMUNALNOG INSPEKTORA I KOMUNALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • ZAKLJUČAK I PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA - Krivični zakonik: član 246a stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: KRIVIČNO DELO UBISTVO DETETA PRI POROĐAJU - Krivični zakonik: član 116
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI - Krivični zakonik: član 238
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA OPOJNIH DROGA - Krivični zakonik: član 246 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEPOSTOJANJE KRIVIČNOG DELA IZAZIVANJE NACIONALNE, RASNE I VERSKE MRŽNJE I NETRPELJIVOSTI - Krivični zakonik: član 317
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEPOSTOJANJE PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 61
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI - Krivični zakonik: član 88

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU U SLUČAJU VIŠE ISPLATA PRIHODA U JEDNOM MESECU - Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru: član 2
 • Uprava carina: PRIMENA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA CARINSKOG ZAKONA OD 31. MARTA 2015. GODINE- Carinski zakon: čl. 4, 47a, 59 i 61a

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 27. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OŠTEĆENI KAO PODNOSILAC ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZBOG PREKRŠAJA IZ ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
 • Stručni komentar - PORESKI POLOŽAJ ADVOKATA - ŠTA DALJE?
 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA, VISINI TROŠKOVA ORGANIZOVANJA I SPROVOĐENJA ISPITA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA - "Sl. glasnik RS", br. 28/2015: • Stvorene normativne pretpostavke za polaganje stručnog ispita koji je uslov za sticanje licence za bavljenje poslovima privatnog obezbeđenja •
 • Pitanje i odgovor - JEDINSTVO NEPOKRETNOSTI PREMA ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK PARCELACIJE U SLUČAJU KADA SU VIŠE LICA SUVLASNICI ODNOSNO SUKORISNICI PARCELE
 • Pitanje i odgovor - USPOSTAVLJANJE JEDINSTVA NEPOKRETNOSTI NA JEDNOJ KATASTARSKOJ PARCELI NA KOJOJ SE NALAZI VIŠE OBJEKATA RAZLIČITIH VLASNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 11. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 25. MARTA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 11. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 25. MARTA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA ŠKOLE DA OBAVESTI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD UKOLIKO SE RODITELJ UČENIKA PROTIV KOGA SE VODI VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK NE ODAZOVE NA POZIV ZA USMENU RASPRAVU
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE NARUČIOCA U VEZI SA PONUDOM UZ KOJU NIJE DOSTAVLJENO PISMO BANKE O NAMERI IZDAVANJA BANKARSKE GARANCIJE
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA MERE POJAČANOG VASPITNOG RADA PREMA UČENIKU U SLUČAJU KADA SE RODITELJ NE ODAZOVE NA POZIV DA UČESTVUJE U POSTUPKU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREFAKTURISANJE TROŠKOVA IZ UGLA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADE, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA I VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - GUBITAK PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA POVRŠINU ZEMLJIŠTA POD OBJEKTOM, U SLUČAJU KADA SE OBJEKAT TRAJNO DAJE DRUGIM LICIMA RADI OSTVARIVANJA PRIHODA
 • Pitanje i odgovor - RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA ČIJA JE POSLOVNA GODINA RAZLIČITA OD KALENDARSKE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA CARINSKOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA KAZNENE ODREDBE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2015: • Sticanje mogućnosti za izdavanje prekršajnog naloga za pojedine carinske prekršaje •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA CARINSKOG ZAKONA - "Sl. glasnik RS", br. 29/2015: • Najznačajnije izmene se odnose na vrednovanje nosača podataka, elektronsko podnošenje sažete deklaracije, obezbeđenje za naplatu carinskog duga, utvrđivanje iznosa novčanih kazni kao i uvođenje prekršajnih naloga •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - SRAZMERNOST U INSPEKCIJSKOM NADZORU I GRADACIJA INSPEKCIJSKIH MERA: • Važeće zakonodavstvo i zakonodavstvo u nastanku •
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBELEŽAVANJA APOTEKE KRSTOM ZELENE BOJE

VESTI NA DAN 27. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: