Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-3ŠL OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA - NA LICIMA
 • ST-3ŠS OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA - NA STVARIMA
 • ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE OGRANKA

PROPISI:

 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 55. ZASEDANJU MARTA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA REŠAVANJE PITANJA IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2014, 57/2014, 71/2014 i 62/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O LETENJU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE VAZDUHOPLOVA ("Sl. list SFRJ", br. 43/82 i "Sl. glasnik RS", br. 61/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI U STROGOM REZERVATU PRIRODE "FELJEŠANA" ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA FORMIRANJA I ODRŽAVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014, 35/2015, 43/2015 i 62/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRAČUNAVANJE STEPENA RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • ODLUKA O CENAMA VODE I KANALIZACIJE JKP "NAISSUS" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 56/2015)
 • ODLUKA O TEHNIČKOM SEKRETARU ODBORNIČKE GRUPE ("Sl. list grada Niša", br. 58/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA UKLANJANJA STVARI I DRUGIH PREDMETA SA JAVNIH POVRŠINA I CENA ČUVANJA PRINUDNO UKLONJENIH VOZILA, POKRETNIH STVARI DRUGIH PREDMETA ("Sl. list grada Niša", br. 56/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PIJAČNE NAKNADE NA PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014 i 56/2015)
 • PROGRAM ČIŠĆENJA DIVLJIH DEPONIJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 56/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2013, 1/2014, 13/2014, 10/2015 i 10-1/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2012, 5/2013, 4/2014, 7-1/2014 - ispr., 10/2014 i 10/2015 - dr. odluka)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SADRŽINA ZAPISNIKA O ISKAZIMA - Zakonik o krivičnom postupku: član 406 stav 1 tačka 2)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU, KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI ZA POTREBE DELATNOSTI U OKVIRU KOJE VRŠI PROMET DOBARA I USLUGA SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

VESTI NA DAN 16. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: