Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • POTVRDA O ONESPOSOBLJAVANJU ORUŽJA
 • REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DODATAK 17 - ELEKTRONSKA POŠTA/ KONTAKT PODACI/ADRESA ZA PRIJEM POŠTE

PROPISI:

 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA GRADOVA I SKUPŠTINA OPŠTINA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2011 i 23/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I AKTIVNOSTIMA KOJE INVESTITOR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TREBA DA IZVRŠI TOKOM PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, IZGRADNJE I EKSPLOATACIJE KROZ PRUŽNI POJAS ("Sl. glasnik RS", br. 23/2016)
 • UREDBA O PROGRAMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP ("Sl. list grada Kragujevca", br. 38/2015 i 3/2016)
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 38/2014, 9/2015, 44/2015 i 3/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 44/2015 i 3/2016)
 • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE ZA OTUĐENJE, ZAKUPNINE I DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015, 8/2015 - ispr. i 3/2016)
 • ODLUKA O NAKNADI DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ" D.O.O KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ OBLASTI PRIVREDE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016 i 3/2016)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)
 • PROGRAM ZA PODSTICAJE PRIVREDI U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016 i 3/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PROGRAMA, PROJEKTA I MANIFESTACIJA U OBLASTI KULTURE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA U 2016. I U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)
 • ODLUKA O DOZVOLJENOJ SPRATNOSTI (PO ZONAMA) ZA OBJEKTE KOJI SE NALAZE U POSTUPKU OZAKONJENJA ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU U GRADU LOZNICI ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA LOZNICE ZA PERIOD 2016-2018. GODINE ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA LOZNICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA / PROJEKATA KOJIMA SE OBEZBEĐUJU POSEBNI OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2015)
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA AUTO-TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZABRANA KAŽNJAVANJA VIŠE PUTA ZA ISTI PREKRŠAJ - Zakon o prekršajima: član 8

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA PDV KOJI SE BAVI PREVOZOM DOBARA KAMIONIMA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA NABAVLJENO GORIVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

VESTI NA DAN 09. MART 2016.