Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O TRGOVINI, O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI I O ROBNIM BERZAMA: Paragraf organizuje jednodnevno savetovanje u Novom Sadu - 10. septembra, u Beogradu - 12. septembra 2019. godine


Kompanija Paragraf u septembru mesecu organizuje jednodnevno savetovanje na temu novina u Zakonu o trgovini, izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama.

Učesnici na savetovanju će saznati informacije koje utiču na poslovanje privrednih subjekata u oblasti trgovine a koje proističu iz zakona. Pre svega, saznaće koje su nove obaveze uvedene novim propisima, a koje obaveze su prestale da postoje. Na samom savetovanju predviđen je period za postavljanje pitanja, a odgovori će biti usmeno prezentovani ili će biti dostavljeni na e-mail adresu.

Savetovanja će biti održana u:

  • Novom Sadu 10. septembra, Master Centar (Hajduk Veljkova br. 11);
  • Beogradu 12. septembra 2019. godine, Kombank dvorana (Dečanska br. 14).

Od tema izdvajamo:

Novi Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) - nova sistematika i podela trgovine na malo, precizno definisanje oblika prodajnih podsticaja i uslovi za njihovo organizovanje u maloprodaji, oglašavanje prodajnih podsticaja, sadržina deklaracije na robi u maloprodaji, nepostojanje obaveze isticanja trgovinskog formata i izdavanje prekršajnih naloga za pojedine prekršaje.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) - omogućavanje da fizičko lice bude pružalac (nekomercijalnih) usluga informacionog društva, (ne)mogućnost zaključenja ugovora u elektronskom obliku, slanje komercijalnih poruka samo uz pristanak lica, čuvanje podataka o korisniku usluge informacionog društva, sloboda pružanja usluga informacionog društva i prekogranično pružanje usluga informacionog društva i uklanjanje nedopuštenih sadržaja sa interneta.

Zakon o robnim berzama ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) - garantovanje svih berzanskih transakcija koje će biti zaključene posredstvom robne berze, terminska trgovina putem zaključivanja forward ugovora, raspolaganje zbirnim namenskim računima gde će imati kontrolu tokova novca i robe od strane Berze, uvođenje reda u načinu objavljivanja cena i podataka u vezi sa robom koja je u prometu na tržištu.

Savetovanje je namenjeno pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, knjigovođama, pravnicima u privredi i ostalim licima koja u svom radu primenjuje odredbe Zakona o trgovini, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakonu o robnim berzama.

Detaljne informacije o Savetovanju (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici Savetovanja "Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama

Izvor: Redakcija, 04.08.2019.